ไปไหว้พระ "วัดพระนอนจักรสีห์"

18 สิงหาคม 2557 | โดย ดาวริมทะเล (16,220 เข้าชม)
แบ่งปัน:

วัดพระนอนจักรสีห์

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

"วัดพระนอนจักรสีห์" เป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรวิหาร
อยู่ที่ตำบลจักรสีห์ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี
สันนิษฐานว่าวัดนี้สร้างสมัยก่อนกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานี

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี องค์ใหญ่อยู่ตรงทางเดินเข้าพระวิหาร
ซึ่งจขบ.เคยมาครั้งหนึ่งแล้ว ยังไม่มีค่ะ


ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว


พระนอนองค์จำลอง ด้านหน้าวิหารพระนอน
ต้องมาไหว้และปิดทองที่องค์จำลอง
เพราะองค์จริงจะห้ามปิดทองแล้ว
มาครั้งที่แล้วยังไม่มีเช่นกันค่ะ

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว


"พระนอนจักรสีห์" เป็นพระพุทธไสยาสน์ปางโปรดอสุรินทราหู เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่
 มีความยาว 47 เมตร 42 เซนติเมตร (1 เส้น 3 วา 2 ศอก 1 คืบ 7 นิ้ว)
ลักษณะพระพักตร์ หันไปทางทิศเหนือ พระเศียรหันไปทางทิศตะวันออก

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

งดงามและใหญ่มากๆเลยค่ะ ครั้งนี้เป็นครั้งที่สอง ที่จขบ.มีโอกาสมากราบไหว้บูชา

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ถ่ายทั้งองค์ไม่หมด เนื้อที่จำกัด ติดเสา

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

พระแก้วมรกต องค์จำลอง ทรงเครื่องทรง ทั้ง 3 ฤดู งดงามมาก

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ต้นไม้มหัศจรรย์ (นารีผล)

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

มีการโยนเหรียญเสี่ยงทายด้วยค่ะ

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ยกช้างเสี่ยงทาย

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

บริเวณรอบๆพระวิหาร มีเสาแกะสลักสวยงามมากๆ
มีต้นสาละ ที่มีความเชื่อว่า
หากปรบมือแล้วดอกของต้นสาละหล่นลงมา จะทำให้คำอธิษฐานนั้นเป็นจริง

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

บริเวณรอบๆ จัดแต่งไว้สวยงาม

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ถนนทางเข้าไปที่จอดรถ

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

พระพุทธมณฑลกลางน้ำ กำลังมีการปรับปรุงใหม่
นั่งรถออกมาแล้วถึงเห็น ใช้กล้องซูมเอา

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

แยกไหสี่หู

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

จขบ.ไปสิงห์บุรี เพื่อไปเยี่ยมญาติ ซึ่งไหสี่หูนี้ เป็นสัญลักษณ์
ว่าเห็นไหนี้ แสดงว่าใกล้ถึงแล้ว

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

(ไหสี่หู เป็นไหโบราณ ซึ่งมีลักษณะพิเศษ ใช้ดินเหนียวลุ่มแม่น้ำน้อย
เป็นดินเหนียวปนทราย ทำให้มีสีสันโดดเด่น ไม่เหมือนเครื่องปั้นดินเผาทั่วไป
มีความคงทน ไม่แตกง่าย)

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

แวะเยี่ยมชมโรงสีขาว

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ของฝากจากสิงห์บุรี

ที่เที่ยว วัดพระนอนจักรสีห์ วัดพระนอนจักรสีห์วรวิหาร สมเด็จพุฒาจารย์ (โต) พรหมรังสี แยกไหสี่หู ดาวริมทะเล เมืองสิงห์บุรี สิงห์บุรี diaryaward2014 เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวทั่วไทย เว็บท่องเที่ยว

ขอบคุณเพลง รักฉันนั้นเพื่อเธอ - พิงแพนเตอร์
ทุกสิ่งที่สร้างสรรค์ให้บล๊อกสวย
ทุกท่านที่เป็นแหล่งความรู้ และของแต่งบล๊อก
และขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่คิดถึงกัน

By: ดาวริมทะเล

แสดงความคิดเห็น