ที่เที่ยวลำพูน - 10 ที่เที่ยวเมืองต้องห้ามพลาด Plus จังหวัดลำพูน

16 สิงหาคม 2565 | โดย PaiNaiDii Guide (423,734 เข้าชม)
แบ่งปัน:

ไปแอ่วละปูนกั๋นเน่อ ลำพูน จังหวัดเล็กๆ ที่เต็มไปด้วยอารยธรรมที่สวยงาม "พระธาตุเด่น พระรอดขลัง ลำไยดัง กระเทียมดี ประเพณีงาม จามเทวีศรีหริภุญไชย" แต่ถ้ายังคิดไม่ออกว่าจะเริ่มเที่ยวที่ไหนดี ตามมากับเรา PaiNaiDii  มีมาแนะนำ

 

เขาเล่าว่า... ที่ลำพูน มี “พระยาช้างชนะศึก”

 

“พระยาช้างชนะศึก” กู่ช้าง กู่ม้า อ.เมือง จ.ลำพูน

เขาเล่าว่า ...“ภู่ก่ำงาเขียว” เป็นช้างคู่บารมีของพระนางจามเทวีแห่งหริภุญไชย เป็นพระยาช้างที่มีฤทธิ์มาก เมื่อออกศึกสงครามเพียงแค่ช้างหันหน้าไปทางศัตรูก็ทำให้ศัตรูอ่อนแรงลงได้ ว่ากันว่า...ครั้งหนึ่งในชีวิต หากมีโอกาสได้ลอดท้องพระยาช้างชนะศึกงาเขียว เท่ากับได้รับพรแห่งชัยชนะให้สมหวังในทุกสนามแข่งขัน ทั้งเรื่องเรียน เรื่องงาน และการดำเนินชีวิต

 

10 ที่เที่ยวห้ามพลาดเมื่อมาเยือนลำพูน 

 

1. พระธาตุหริภุญชัย ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล :  พระธาตุประจำปีเกิดชาวปีระกา และนับเป็นปูชนียสถานอันสำคัญยิ่งในล้านนามาตั้งแต่สมัยโบราณ สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1651 ในสมัยพระเจ้าอาทิตยราช ราชกษัตริย์วงศ์รามัญผู้ครองนครลำพูน แม้องค์จะไม่ใหญ่โตแต่สร้างขึ้นด้วยทรวดทรงที่สมส่วน และงดงามด้วยประกายทองจังโก้ที่สะท้อนเปลวแดดขับให้องค์พระธาตุดูโดดเด่น ท่ามกลางวิหารอื่น ๆ โดยตามตำนานเล่าว่า 1,000 ปีก่อน เคยเป็นวังของพระเจ้าสรรพสิทธิ์ เมื่อพระองค์ทรงขุดพบพระบรมสารีริกธาตุหรือพระเกศาธาตุ จึงโปรดให้ก่อองค์พระธาตุขึ้น จนเมื่อ 500 ปีก่อน ในสมัยพระเจ้าติโลกราชได้โปรดให้ก่อพระธาตุแบบลังกาครอบองค์เดิมดังปรากฏในปัจจุบัน

โทรศัพท์ : 053-311-104

ที่ตั้ง : ถนนอินทยงยศ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

เวลาเปิด-ปิด :  เปิดให้เข้าชมทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ถนนพหลโยธินทางหลวงหมายเลข 1

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : สักการะพระเจ้าติโลกราชกษัตริย์องค์สำคัญแห่งเมืองเชียงใหม่ พิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงศิลปวัตถุมากมาย

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

2.อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล : อุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล เป็นอุทยานแห่งชาติที่ตั้งอยู่ในอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูนและอำเภอห้างฉัตร อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง สภาพพื้นที่เป็นป่าอุดมสมบูรณ์ เป็นแหล่งต้นน้ำ สามารถเดินทางโดยรถไฟมาลงที่สถานีรถไฟขุนตาน ซึ่งเป็นที่ตั้งอุโมงค์ขุนตาน อุโมงค์รถไฟที่ยาวที่สุดในประเทศไทย สร้างโดยชาวเยอรมัน

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 8 ตำบลทาปลาดุก  อำเภอแม่ทา  จังหวัดลำพูน   51140

โทรศัพท์ : 053-311-104

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แยกขวาระหว่างกิโลเมตรที่ 46 - 47 บริเวณอำเภอแม่ทา จังหวัดลำพูน เป็นทางลาดยาง ระยะทางประมาณ 18 กิโลเมตร ก็จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : อุโมงค์ขุนตาน ,  สถานีรถไฟขุนตาน ,  น้ำตกตาดเหมย

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

3.อนุสาวรีย์ ครูบาศรีวิชัย ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล :  อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึง พระครูบาศรีวิชัย พระเถรเจ้านักพัฒนาแห่งล้านนาไทย ผู้พัฒนาทั้งด้านจิตใจและด้านถาวรวัตถุให้แก่ชาวล้านนาไว้อย่างอเนกอนันต์ ท่านมีชีวิตอยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2421-2481 ถิ่นฐานบ้านเดิมของท่านอยู่ที่บ้านแม่ตื่น อำเภอลี้ จึงเป็นความภูมิใจอย่างใหญ่หลวงของชาวลำพูน ที่เมืองนี้เป็นบ้านเกิดเมืองนอนของนักบุญผู้ยิ่งใหญ่แห่งล้านนา

ที่ตั้ง : ตำบลป่าสัก จังหวัดลำพูน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ถนนสายเชียงใหม่-ลำปาง ตั้งอยู่เชิงดอยติ บริเวณวัดดอยติ ตำบลป่าสัก ห่างจากตัวเมืองลำพูนประมาณ 5 กิโลเมตร

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : สักการะอนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

4.อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล : อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี  สร้างขึ้นเพื่อเป็นอนุสรณ์แด่พระนางจามเทวี ซึ่งเป็นองค์ปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย พระนางเป็นปราชญ์ที่มีคุณธรรม เปี่ยมความสามารถและกล้าหาญ ได้นำพุทธศาสนาศิลปวัฒนธรรมมาเผยแพร่ในดินแดนแถบนี้จนมีความรุ่งเรืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน

ที่ตั้ง : ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

การเดินทาง :  ใช้ถนนรอบเมืองใน ตรงไปสามแยกลำพูน-ป่าซาง ตั้งอยู่ตำบลในเมือง บริเวณสวนสาธารณะหนองดอก ห่างจากศาลากลางจังหวัดประมาณ 1 กิโลเมตร

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : สักการะอนุสาวรีย์พระนางจามเทวี

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

5.วัดพระพุทธบาทตากผ้า ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล : วัดพระพุทธบาทตากผ้า ตำนาน ได้กล่าวไว้ว่าในสมัยพุทธกาล สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธะเจ้าได้เสด็จมาโปรดเวไนยสัตว์ในดินแดนสุวรรณภูมิ (ประเทศไทยในปัจจุบัน) พระองค์ได้เสด็จไปในที่ต่าง ๆ กระทั่งเสด็จถึงบริเวณวัดพระพุทธบาทตากผ้าแห่งนี้ซึ่งเป็นผาลาด จึงได้ทรงอธิษฐานประทับรอยพระพุทธบาทลง ณ ที่แห่งนี้ เพื่อเป็นที่สักการบูชาของมวลเทวดา และมนุษย์ทั้งหลายและพระองค์ได้ตรัสให้พระอานนท์เอาจีวรไปตากบนผาลาด ใกล้บริเวณที่ประทับ ซึ่งปรากฏเป็นรอยเลือนลางอยู่ ดังนั้น วัดนี้จึงได้ชื่อว่า “วัดพระพุทธบาทตากผ้า” มาถึงทุกวันนี้

ที่ตั้ง :  เลขที่ 279 หมู่ 6 ต.มะกอก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน 51120

วันเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

การเดินทาง : ถ.รอบเมืองใน ตรงสามแยกลำพูน-ป่าซาง ต.ในเมือง อ.เมือง ห่างจากองค์พระธาตหริภุญชัยประมาณ 1 กม.ุจากศูนย์บริการนักท่องเที่ยวใช้ ถ.รอบเมืองใน ไปทางวัดมหาวัน ผ่านประตูลี้ เลยตลาดสดหนองดอกไปเล็กน้อย

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : รอยพระพุทธบาท , รอยตากผ้า , รอยเท้าครูบา , พระธาตุเจดีย์สี่ครูบา

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

6.อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล :  อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี สร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ระลึกถึง สุเทวฤาษี ผู้สร้างเมืองหริภุญไชย แต่เนื่องจากเป็นผู้บำเพ็ญสมาบัติ และไม่ยุ่งเกี่ยวกับทางโลก จึงไปเชิญพระนางจามเทวีซึ่งเป็นพระธิดาของพระยาจักวัติแห่งเมืองละโว้มาปกครองเมืองหริภุญไชยแทน และยังได้ช่วยเหลือพระนางจามเทวีประดิษฐานพระบวรพุทธศาสนาในนครหริภุญไชยอย่างมั่นคง

ที่ตั้ง : ตำบลป่าสัก อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมาย เลข 11 (เชียงใหม่ - ลำปาง) อนุสาวรีย์จะอยู่ทางด้านซ้ายมือ

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : สักการะอนุสาวรีย์สุเทวฤษี

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

7.วัดพระธาตุดอยเวียง ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล :  วัดพระธาตุดอยเวียง ตั้งอยู่บ้านดอยเวียง มีเนื้อที่ประมาณ 15 ไร่ และบนดอยเป็นที่ประดิษฐานเจดีย์เก่าแก่ซึ่งมีพระสารีริกธาตุบรรจุอยู่ สันนิษฐานว่าสร้างเมื่อ พ.ศ. 1220 ในสมัยพระนางจามเทวี ตามตำนานจารึกในใบลานเล่าว่าขุนหลวงปาละวิจา มาตั้งเมืองที่นี่ซึ่งเป็นเมืองหน้าด่านและได้สร้างวัดไว้บนดอย

ที่ตั้ง : หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านธิ อำเภอบ้านธิ จังหวัดลำพูน

วันเวลาเปิด – ปิด  : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 1147 ไปทางอำเภอสันกำแพง เลยสามแยกบ้านธิไปเล็กน้อยมีทางแยกขวา ให้เลี้ยวเข้าไปอีกประมาณ 1 กิโลเมตร พบสามแยกให้เลี้ยวขวาไปตามถนนทางหลวงชนบทสายบ้านธิ-ดอยเวียง ประมาณ 5 กิโลเมตร วัดพระธาตุดอยเวียงจะอยู่ขวามือ

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : วันแรม 8 ค่ำ เดือน 7 จะมีประเพณีสรงน้ำพระธาตุ

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

8.อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล : อุทยานแห่งชาติแม่ปิง มีพื้นที่ 1,003 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่อำเภอดอยเต่า จังหวัดเชียงใหม่ ,อำเภอลี้ จังหวัดลำพูนและอำเภอสามเงา จ.ตาก  ภายในเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงมีพื้นที่บางส่วนเป็นลำน้ำปิงซึ่งยาวประมาณ 140 กิโลเมตรและสองฝั่งแม่น้ำเป็นเกาะแก่ง หน้าผา หินงอก หินย้อย และมีจุดชมทิวทัศน์หลายแห่งที่สวยงาม

ที่ตั้ง : ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

วันเวลาเปิด – ปิด : เปิดให้บริการทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ทางหลวงหมายเลข 106 (สายลำพูน-ลี้) บริเวณกิโลเมตรที่ 47 แล้วเข้าทางหลวงหมายเลข 1087 (สายลี้-ก้อ) บริเวณกิโลเมตรที่ 20-21  ถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติแม่ปิง

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : ทุ่งกิ๊ก,แก่งก้อ,น้ำตกก้อหลวง

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

9. วัดจามเทวี  ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center


ข้อมูล : วัดจามเทวี หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า วัดกู่กุด สร้างขึ้นเมื่อประมาณ พ.ศ. 1298 โดยฝีมือช่างละโว้ ลักษณะพระเจดีย์เป็นสี่เหลี่ยมแบบพุทธคยาในประเทศอินเดีย แต่ละด้านมีพระพุทธรูปยืนปางประทานพรอยู่เป็นชั้น ๆ ภายในเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย ตามตำนานเล่าว่าเจ้าอนันตยศและเจ้ามหันตยศ ราชโอรสของพระนางจามเทวีได้สร้างขึ้น เพื่อบรรจุอัฐิของพระนางเมื่อปี พ.ศ. 1298 เดิมมียอดห่อหุ้มด้วยทองคำ ต่อมาจะเป็นสมัยใดไม่ทราบชัด ยอดพระเจดีย์หักหายไปชาวบ้านจึงเรียกว่า "กู่กุด" หรือมีชื่อเรียกอย่างเป็นทางการว่า "พระเจดีย์สุวรรณจังโกฏ" นอกจากนั้นยังมีรัตนเจดีย์ ซึ่งตั้งอยู่ทางขวาของวิหาร สร้างขึ้นในราวพุทธศตวรรษที่ 17 โดยพระยาสรรพสิทธิ์ ฐานล่างสุดเป็นรูป 8 เหลี่ยม มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 4.40 เมตร สูงจรดยอด 11.50 เมตร องค์เจดีย์เป็นรูปสี่เหลี่ยม แต่ละเหลี่ยมเจาะเป็นซุ้มประดิษฐานพระพุทธรูปยืนก่ออิฐถือปูนทั้งองค์

ที่ตั้ง : ถนนจามเทวี หมู่ 5 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน

วันเวลาเปิด – ปิด  : เปิดให้เข้าชมทุกวัน

การเดินทาง : ใช้ถนนสายลำพูน-สันป่าตอง (ถนนจามเทวี) ห่างจากศาลากลางจังหวัดไปทางทิศตะวันตก 1.5 กิโลเมตร

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : สักการะเจดีย์บรรจุอัฐิของพระนางจามเทวีปฐมกษัตริย์แห่งนครหริภุญไชย

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

 

10.The Sun New Center ลำพูน

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

 ที่เที่ยว ที่เที่ยวลำพูน ลำพูน เที่ยวเหนือ ภาคเหนือ ท่องเที่ยวไทย เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย เที่ยวไหนดี เว็บท่องเที่ยว ไปไหนดี painaidii พระธาตุหริภุญชัยอุทยานแห่งชาติดอยขุนตาล อนุสาวรีย์ครูบาศรีวิชัย อนุสาวรีย์พระนางจามเทวี วัดพระพุทธบาทตากผ้า อนุสาวรีย์สุเทวฤาษี วัดพระบาทดอยเวียง อุทยานแห่งชาติแม่ปิง วัดจามเทวี the sun new center

 
ข้อมูล The Sun New Center  สวนน้ำแห่งเดียวทางภาคเหนือ ที่รวบรวมความสนุก และเย็นฉ่ำมาไว้ที่นี่ มีอาคารร้านค้าและบริการ มากกว่า 100 คูหา มีสวนดอกไม้ นานาพรรณ สำหรับพักผ่อนหย่อนใจท่ามกลางอ้อมกอดของขุนเขา  ให้บริการทั้งเด็กและผู้ใหญ่ได้สนุกกันทุกวัน

ที่ตั้ง : 209 หมู่5 อาคาร บ้านเหมืองกวัก ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 51000

โทรศัพท์ : 053-528-359

วันเวลาเปิด – ปิด  : เปิดให้บริการทุกวัน 10.00 - 19.00 น.

การเดินทาง : ใช้ถนนจากตัวเมืองลำพูน มุ่งหน้าไปสี่แยกสันป่าฝ้าย ผ่านวัดขี้เหล็ก ตรงไปจนถึงสามแยกบ้านแจ่ม เลี้ยวซ้าย ผ่านวัดบ้านป่าเป้า จะเห็นเดอะซันนิวเซ็นเตอร์ อยู่ทางซ้ายมือ ก่อนถึงสามแยกเหมืองกวัก

ไฮไลท์ PaiNaiDii ขอบอก : อัตราค่าบริการเข้าชม : สำหรับเด็ก 100 บาท - ผู้ใหญ่ 120บาท
เครื่องเล่น 40บาท / เครื่อง และแบบแพ็กเกจ ค่าเข้า+สวนน้ำ+เครื่องเล่นทั้งหมด เด็ก 150บาท ผู้ใหญ่ 200บาท
ไฮไลท์ : สวนน้ำ , ทากาด้าจานหมุนยักษ์ , Water Ball

~คลิกชมภาพเพิ่มเติมและอ่านรีวิว~

 

แสดงความคิดเห็น