ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติ ช่วงปีใหม่ และวันเด็กปี 2561

19 ธันวาคม 2560 | โดย Social Team (5,565 เข้าชม)
แบ่งปัน:

ประกาศกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธ์พืช

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชธุ์พืช งดเก็บค่าบริการเข้าอุทยานสำหรับชาวไทยและยานพาหนะในวันปีใหม่ 31 ธ.ค. 60 - 1 ม.ค. 61 และวันเด็ก 13 ม.ค. 61

วันนี้ (19 ธ.ค. 60) กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชธุ์พืช ออกประกาศเรื่องยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560 –1 ม.ค. 2561 และวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 ม.ค. 2561 โดยมีข้อความระบุว่า

“ด้วยวันที่ 31 ธ.ค. 2560 –1 ม.ค. 2561 เป็นช่วงเทศกาลวันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ และวันที่ 13 ม.ค. 2561 เป็นวันเด็กแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชธุ์พืช พิจารณาแล้วเพื่อส่งเสริมให้เกิดความรักความผูกพันของบุคคลในครอบครัว ปลูกจิตสำนึกให้ตระหนักถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ จึงอาศัยอำนาจตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพืชธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2547 หมวด 1 ข้อ 6 ประกาศยกเว้นค่าบริการเข้าอุทยานแห่งชาติสำหรับบุคคลชาวไทยและยานพาหนะ ตั้งแต่วันที่ 31 ธ.ค. 2560 –1 ม.ค. 2561 และวันเด็กแห่งชาติในวันที่ 13 ม.ค. 2561"

แสดงความคิดเห็น