[SR]...เทือกเขาก่อเกิดสายน้ำ ลำน้ำก่อเกิดชีวิต .. ทะเลสาบเอ๋อไห่ เทือกเขาชางซาน และเมืองโบราณต้าหลี่ มณฑลยูนนาน...

20 มกราคม 2558 | โดย Forzanu (10,869 เข้าชม)
แบ่งปัน:

แสดงความคิดเห็น