[SR]...มัณฑะเลย์ – พุกาม...จากภาพฝันสู่ภาพจริง...ครั้งหนึ่งการเดินทางสู่พม่าดินแดนแห่งศรัทธา ...

21 มกราคม 2558 | โดย Forzanu (19,659 เข้าชม)
แบ่งปัน:

แสดงความคิดเห็น