ສະບາຍດີລາວ!!!! 6 ที่เที่ยวเหมือนลาวในไทย...ไม่ต้องไปไกลก็เที่ยวได้

28 กรกฎาคม 2562 | โดย PauLLie (35,790 เข้าชม)
แบ่งปัน:

ສະບາຍດີ...เพื่อนๆ  PaiNaiDii เปิดตัววันนี้ด้วยภาษาลาวที่หมายถึง "สวัสดี" ไม่มีอะไรมาก แค่อยากบอกว่า ใครที่คิดอยากจะแวะเวียนไปพักผ่อนยังบ้านพี่เมืองน้องของไทย อย่างประเทศ "ลาว" แต่ไม่มีเวลา ไม่ต้องกังวลใจ เพราะในเมืองไทยมีที่เที่ยวที่ละม้าย คล้ายแฝดของที่เที่ยวลาวอยู่หลายที่ด้วยกัน รับรองว่าไปแล้วเหมือนได้ไปเยือนประเทศลาวด้วยตัวเอง ไม่เชื่อไปดู

 

 

01

วัดเชียงทองในไทย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว : อุบลราชธานี

 

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วัดเชียงทอง ลาว ( Photo :  https://th.wikipedia.org )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี  ( Photo : ธีรพัฒน์ บุปผาพิบูลย์ )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี  ( Photo : ธีรพัฒน์ บุปผาพิบูลย์ )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี  ( Photo : ธีรพัฒน์ บุปผาพิบูลย์ )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว อุบลราชธานี  ( Photo : Watcharit Praihirun )

วัดเชียงทอง วัดที่มีความสำคัญมากแห่งหนึ่งของเมืองหลวงพระบาง ตัววัดออกแบบด้วยสถาปัตยกรรมแบบล้านนา และได้รับการยกย่องจากนักโบราณคดีว่าเป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในลาว วันนี้พี่ไทยไม่ต้องไปไกลถึงหลวงพระบาง ไปแค่ อุบลราชธานี ก็สามารถสัมผัสความงามที่คล้ายคลึงกันได้ที่ "วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว" วัดสวยสไตล์ล้านนาที่มีตัวอุโบสถดัดแปลงมาจากวัดเชียงทอง ประเทศลาว แต่มีความกว้างมากกว่า 1 เท่า และความยาวมากกว่าถึง 2 เท่า นอกจากนี้ในยามค่ำคืนเมื่อมาเยือนที่นี่ยังจะได้สัมผัสความงามในแบบ Amazing Thailand กับความงามที่เกิดจากศิลปกรรมต้นไม้เรืองแสง ก่อเกิดแสงเรืองรองขึ้นมาอย่างน่าอัศจรรย์ หาชมที่ไหนไม่ได้อีกด้วย

 

*** ชมภาพเพิ่มเติมพร้อมอ่านรีวิว ***

 

 

02

พระธาตุหลวงในไทย

พระธาตุเชิงชุม : สกลนคร

 

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

พระธาตุหลวง ลาว ( Photo : wikimedia.org )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร (Photo https://pixabay.com/en/photos )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร (Photo https://pixabay.com/en/photos )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร (Photo https://pixabay.com/en/photos )

ที่เที่ยวสำคัญที่ไม่ควรพลาดเมื่อไปลาวต้องยกให้ "พระธาตุหลวง" วัดศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเวียงจันทร์ที่มีมาช้านานกว่าพันปี ตัวองค์พระธาตุมีความสวยงามด้วยโครงสร้างฐานสี่เหลี่ยมกว้าง ด้านบนทรงบัวตูมความสูงราว 45 เมตร บรืเวณรอบองค์พระธาตุรายล้อมด้วยพระธาตุเล็กถึง 30 องค์ ทุกองค์ทาสีทองสวยงามมาก ซึ่งในเมืองไทยเองก็มีวัดที่มีความงดงามใกล้เคียงกันแต่มีขนาดลดหลั่นลงมานั่นคือ พระธาตุเชิงชุม สกลนคร โดยพระธาตุเชิงชุมนั้นจะเป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน รูปทรงสี่เหลี่ยม สูง 24 เมตรเศษ ตัวฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมสีขาวนวล ส่วนบนเป็นทรงบัวเหลี่ยมยอดสีทอง ใครไม่มีโอกาสไปเยือนเมืองเวียงจันทร์ แนะนำมาที่สกลนคร จะได้รับชมความงามของพระธาตุหลวงแบบย่อส่วนได้อย่างชัดเจน

 

*** ชมภาพเพิ่มเติมพร้อมอ่านรีวิว ***

 

 

03

วังเวียงในไทย

เขาสก : สุราษฎร์ธานี

 

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

วังเวียง ลาว (Photo : https://pixabay.com)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

เขาสก สุราษฎร์ธานี ( Photo : My Life My Travel )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

เขาสก สุราษฎร์ธานี ( Photo : My Life My Travel )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

เขาสก สุราษฎร์ธานี ( Photo : My Life My Travel )

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

เขาสก สุราษฎร์ธานี ( Photo : My Life My Travel )

ใครติดใจเมืองสวยสงบ ท่ามกลางธรรมชาติ ขุนเขา สายน้ำ ของวังเวียง หรือ กุ้ยหลินเมืองลาว บอกเลยว่าไม่ต้องไปไกลถึงลาว แต่ไปที่ เขาสก สุราษฎร์ธานี ก็มีความงามไม่แตกต่าง เพราะที่นี่ได้ชื่อว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทย ที่มีทั้งธรรมชาติสวยท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ที่สำคัญมีความสงบ ร่มรื่น ผู้คนเป็นมิตร และกิจกรรมเรียกได้ว่าเพียบ แถมไม่ต้องพกพาสปอร์ตก็สามารถเที่ยวได้ทุกเพศทุกวัยอีกด้วย

 

*** ชมภาพเพิ่มเติมพร้อมอ่านรีวิว ***

 

 

04

น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย

น้ำตกแก่งโสภา : พิษณุโลก

 

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

น้ำตกคอนพะเพ็ง ลาว (Photo : https://th.wikipedia.org)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

น้ำตกแก่งโสภา พิษณุโลก (Photo : เทศบาลนครพิษณุโลก)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

น้ำตกแก่งโสภา พิษณุโลก (Photo :  the mynas)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

น้ำตกแก่งโสภา พิษณุโลก (Photo :  the mynas)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

น้ำตกแก่งโสภา พิษณุโลก (Photo :  mordek1 )

น้ำตกคอนพะเพ็ง น้ำตกขึ้นชื่อของมืองลาวที่บอกเลยว่า นอกจากความใหญ่และสวยงามแล้ว ยังมีความน่ากลัวซุกซ่อนอยู่ เพราะที่นี่มีความสูงถึง 21 เมตร (69 ฟุต) มีกระแสน้ำไหลเชี่ยวถึง 9.7 กิโลเมตร (6.0 ไมล์) แรงจนไม่สามารถเข้าไปเล่นน้ำได้  จนได้รับการขนานนามว่า "ไนแองการ่าแห่งเอเชีย" แต่หากใครอยากเล่นน้ำตกสวยแบบ "คอนพะเพ็ง" แนะนำเที่ยวที่ "ไนแองการ่าเมืองไทย" อย่าง "น้ำตกแก่งโสภา" พิษณุโลก กันดีกว่า ที่นี่เป็นน้ำตกขนาดใหญ่สูงโดยรวมประมาณ 40 เมตร ประกอบด้วยชั้นย่อย ๆ ทั้งหมด 3 ชั้น ช่วงฤดูฝนสายน้ำจะไหลแรงเชี่ยวกรากจนไม่สามารถลงเล่นน้ำได้ แต่ในช่วงฤดูหนาว – ฤดูร้อนสายน้ำจะลดระดับความรุนแรงลงจนสามารถมองเห็นชั้นทั้ง 3 ของน้ำตกแก่งโสภาได้ชัดเจน ความสวยงามของที่นี่อาจจะเป็นรอง "คอนพะเพ็ง"  แต่ข้อดีคือสามารถเล่นน้ำได้นี่สิ บอกเลยว่า "สนุกกว่า" จริงๆ!!!

 

*** ชมภาพเพิ่มเติมพร้อมอ่านรีวิว ***

 

 

 

05

ปราสาทหินวัดพู ในไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง : บุรีรัมย์

 

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

ปราสาทหินวัดพู ลาว (Photo : https://vivitravels.com/en/destinations)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ (Photo : http://www.tatcontactcenter.com)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ (Photo : http://thai.tourismthailand.org)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ (Photo : http://www.nangrongmuni.go.th)

ปราสาทหินวัดพู ลาว  ที่เที่ยวลาวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลก เป็นปราสาทหินขอมโบราณที่ว่ากันว่าสร้างขึ้นมาตั้งแต่ศตวรรตที่ 12 ปัจจุบันแม้จะเหลือเศษซากของปราสาทไม่มากนัก แต่ก็ยังคงความงดงามและสมบูรณ์ของสิ่งปลูกสร้างอยู่เป็นจำนวนมาก ยิ่งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปีที่มีการจัดงานประจำปีขึ้น ที่นี่จะสวยงามและคึกคักสุดๆ ใครที่รักการเที่ยวแบบโบราณสถานขอมแต่ไม่มีโอกาสไปที่ "ปราสาทหินวัดพู" แนะนำเที่ยว "อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง" บุรีรัมย์ ไปพลางๆก่อน เพราะที่นี่เป็นปราสาทขอมโบราณที่มีโครงสร้างใกล้เคียงกันนั่นคือ ออกแบบให้มีลักษณะเป็นแนวเส้นตรง มีประตูทางเข้าอยู่ตรงกลาง ใช้ศิลาเหลี่ยมเป็นองค์ประกอบในการสร้าง แม้ว่าที่ อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ในไทยจะมีอายุน้อยกว่า แต่ความยิ่งใหญ่บอกเลยว่าคงเหลืออยู่มากกว่ามาก ที่สำคัญ ที่นี่ยังเป็นสถานที่ Unseen Thailand มีปรากฎการณ์แสงอาทิตย์ลอดผ่านประตูทั้ง 15 บานอีกด้วย

 

*** ชมภาพเพิ่มเติมพร้อมอ่านรีวิว ***

 

 

06

ล่องเรือชมแม่น้ำโขง ในไทย

  ริมแม่น้ำโขง : นครพนม

 

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

แม่น้ำโขง ลาว (Photo : http://www.regent-holidays.co.uk/tour/explore-laos/)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

ลำน้ำโขง นครพนม ( Photo : จ้าวน้อย)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

ลำน้ำโขง นครพนม ( Photo : http://dopanakhonphanom.com/)

ที่เที่ยว ที่เที่ยวลาว ที่เที่ยวไทยเหมือนเที่ยวลาว เที่ยวเมืองไทยเหมือนไปเมืองนอก วัดเชียงทองในไทย วัดสิรินธรวรารามภูพร้าว พระธาตุหลวงในไทย วัดพระธาตุเชิงชุม เวียงวังในไทย เขาสก น้ำตกคอนพะเพ็งในไทย น้ำตกแก่งโสภา ไนแองการ่าเมืองไทย ปราสาทหินวัดพูในไทย อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง ล่องเรืองชมแม่น้ำโขงนครพนม เที่ยวเมืองไทย ไทยเที่ยวไทย

ลำน้ำโขง นครพนม ( Photo :http://teawnakhonphanom.blogspot.com/)

กิจกรรมท่องเที่ยวในลาว ที่ได้รับความนิยมมากอีกอย่างหนึ่งคือ การล่องเรือไปตามลำน้ำโขง เพื่อสัมผัสกับวิถีชีวิตริมสองฝั่งคลองและธรรมชาติสวยที่อุดมสมบูรณ์ โดยจุดเริ่มต้นเส้นทางเริ่มที่เมืองห้วยทรายและสิ้นสุดที่เมืองหลวงพระบาง แต่บอกเลยในเมืองไทยที่นครพนม เค้าก็มีกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพแม่น้ำโขงด้วยเช่นกัน โดยเรือที่จะพาล่องลำน้ำโขงนี้จะมีทุกวัน เวลา 17.00 น. ล่องเลียบฝั่งไทยไปเรื่อยๆ แล้วไปเลี้ยวไปเลียบฝั่งลาวที่โบสถ์หนองแสง พาไปสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนริมสองฝั่งโขง เช่นการพายเรือหาปลาของชาวบ้าน  การเลี้ยงปลาในกระชัง การปลูกผักอยู่ริมฝั่งโขง เป็นต้น เชื่อว่าได้ลองเพียงครั้งจะต้องติดใจ

 

อยากเที่ยวเมืองนอก แต่งบน้อย เวลามีจำกัด บอกเลยว่า เที่ยวเมืองไทยก็ได้ สวย สบาย ไม่ผิดกัน

แสดงความคิดเห็น