Unseen กลางกรุง! Canon Exploratorium เที่ยวสนุกกับภาพถ่ายจาก 0 นับ 1 ถึงปัจจุบัน

15 สิงหาคม 2559 | โดย Janio (ณัฐภณ กิตติทนนท์ชัย) (21,149 เข้าชม)
แบ่งปัน:

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

ยุค Social ที่ใครก็ชอบแชะ และถ้าคุณเป็นอีกคนที่รักการถ่ายภาพหรือหลงใหลกล้องเป็นชีวิตจิตใจ เราจะพาไปเยือนสถานที่สุด Unseen ใจกลางกรุงเทพฯนั่นคือ Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์แห่งใหม่ ซึ่งนอกจากจะได้ความสนุกแล้วยังได้เห็นวิวัฒนาการของกล้องตั้งแต่ยุคก่อนเริ่มต้นจนมาสู่ยุคดิจิทัลในปัจจุบัน  พร้อมสัมผัสเทคโนโลยีล้ำๆ ที่จะทำให้การถ่ายภาพมีเสน่ห์ขึ้นอีกเยอะ

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

Canon Exploratorium ตั้งอยู่ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ก่อนจะเข้ามาเยี่ยมชมแนะนำให้โทรแจ้งล่วงหน้ากับทางสถานที่ก่อน เนื่องจากจะต้องมีการเตรียมอาจารย์วิทยากรมาคอยให้คำแนะนำ

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

 การเยี่ยมชมที่นี่ ทีมงานฯ แนะนำให้เริ่มจากการชมพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยทางภาพฯ ก่อน ซึ่งในห้องนี้ยังคงรูปแบบเดิมที่ดูเก่าแก่และคลาสสิคตั้งแต่เริ่มสร้างเมื่อปี  พ.ศ 2534 ไล่เรียงตั้งแต่เมื่อครั้งประวัติศาสตร์ในยุค Pre-Photography ที่ยังใช้เป็นการวาดรูปโดยมีอุปกรณ์อย่างกล้อง Obscura เป็นตัวช่วย บวกกับอาศัยการหักเหของแสงจนเกิดเป็นภาพขึ้นมา

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

จากนั้นกล้องถ่ายภาพก็ถูกพัฒนามากขึ้น เมื่อมีการคิดค้นสารเคมีบางอย่างขึ้นมาได้ เช่น นายเนียปส์คิดค้นเทคโนโลยีจนสามารถถ่ายภาพคงตัวใบแรกในโลกได้ แต่ต้องใช้เวลาฉายแสงกับวัตถุนิ่งๆ นานถึง 8 ชั่วโมง และภาพที่ได้ก็ยังคุณภาพไม่ดี

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

ต่อมาเป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพของนายดาแกร์ ที่ทำภาพฉาบด้วยผิวเงินทำให้รูปดูเป็นเงาๆ เริ่มมีความสวยงามมากขึ้น และสามารถถ่ายภาพที่มีคนติดอยู่ในภาพได้เป็นใบแรกของโลก โดยใช้เวลาฉายแสงกับวัตถุนิ่งๆ เพียง 1 นาทีเท่านั้น ซึ่งทำให้กล้องของนายดาแกร์ถูกเผยแพร่และเริ่มเป็นที่นิยมไปทั่วโลก

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

เริ่มมีฟิล์มแบบเปียกและแบบแห้งขึ้นมาตามลำดับ และถือกำเนิดอาชีพช่างภาพที่ดูมีคุณค่า ซึ่งในสมัยนั้นต้องมาพร้อมเกวียนและอุปกรณ์การถ่ายขนาดใหญ่ติดมาด้วย

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

แต่แล้วอาชีพช่างภาพก็ถูกสั่นคลอนด้วยกล้องจาก Kodak ซึ่งจุดประกายทำให้การถ่ายภาพเริ่มแพร่หลาย ชาวบ้านทั่วไปก็สามารถถ่ายภาพได้ง่ายๆ ไม่จำเป็นต้องพึ่งพาช่างภาพอย่างเดียวเหมือนในอดีต

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

ไม่นานนักบริษัท Leica ก็ทำให้วงการถ่ายภาพฮือฮาอีกครั้ง เมื่อผลิตกล้องขนาดเล็กสำหรับฟิลม์ไซส์ 35 มม. ตัวแรกของโลกขึ้นมาได้สำเร็จ และได้ผลิตรุ่นอื่นๆ ตามมาอย่างต่อเนื่อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

หลายๆ แบรนด์เริ่มผลิตกล้องและกระโจนเข้ามาในตลาดที่กำลังเนื้อหอม ไม่ว่าจะเป็น Nikon, Fuji หรือ Canon โดยที่นี่มีกล้องหายากและเก่าแก่ของแต่ละแบรนด์มาโชว์ให้ชมกันหลายรุ่น

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

ตู้ด้านนี้เป็นหมวดพิเศษมีทั้งกล้องโพลารอยด์ กล้องถ่ายใต้น้ำ และกล้องกระดาษ

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

กล้องสามมิติมีให้ชมทั้งในตู้และแบบที่ตั้งใกล้ๆ ให้เราได้ใกล้ชิด

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

ภาพสีใบแรกๆ ของโลกก็เริ่มฉายแววความสวยงาม

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

ตู้นี้น่าสนใจมาก เป็นกล้องสายลับที่รูปทรงดูหลอกตา เช่น ทำเหมือนซองบุหรี่ หรือทำเหมือนเลนส์อยู่อีกทางแต่จริงๆ กำลังถ่ายอีกด้านหนึ่ง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

อีกหนึ่งไฮไลท์คือแท่งขาวๆ ในตู้ที่ทำจากงาช้างคล้ายเลนส์ไมโครสโคป ด้านในจะมีเลนส์ไว้สำหรับส่องดูภาพเพื่อให้เห็นรูปได้ชัดเจน โดยวิวัฒนาการนี้เป็นฝีมือของนายดากอง ชาวฝรั่งเศส ซึ่งบังเอิญไปถูกพระทัยของรัชกาลที่ 4 จึงจัดจ้างให้นายดากองทำรูปให้ โดยมีทั้งเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ ลายพระหัตถ์ รวมทั้งนามบัตร  และที่เราเห็นทั้งหมดในตู้นี้ล้วนเป็นของจริงในยุคนั้นทั้งสิ้น!

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

ถัดจากยุคอะนาล็อคมูฟเข้าสู่โลกปัจจุบันในยุคดิจิทัลกันบ้าง ห้องสีขาวแดงสุดล้ำที่มีป้าย Canon Exploratorium รอต้อนรับอยู่เด่นหรา ภายในจะเป็นเหมือนโถงการเรียนรู้ที่มีหน้าจอ Interactive ให้เราได้สัมผัสประสบการณ์และซึมซับข้อมูลต่างๆ ด้วยตัวเอง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง


กิมมิคสุดเก๋เป็นจุดสมุดเยี่ยมชม จากเดิมที่เคยเซ็นลงกระดาษ แต่ตอนนี้แค่มายืนตรงจุดแล้วโบกมือให้โดนปุ่มตามตำแหน่งหน้าจอ ระบบจะเก็บภาพเราไว้ในอาคารแห่งนี้และยังสามารถ print กลับไปดูเป็นที่ระลึกได้อีกต่างหาก

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

หน้าจอแรกจะสอนพื้นฐานการถ่ายภาพ โดยเราสามารถเข้าไปสัมผัสที่หน้าจอเพื่อเลือกหมวดต่างๆ ที่อยากเรียนรู้ เช่น เรื่อง ISO, Sensor มีกี่แบบ, ค่า F ปรับแบบไหนแล้วภาพจะเป็นยังไง ซึ่งจะมีภาพให้เราดูเป็นตัวอย่างเลย

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

 

จอถัดมาจะเป็นเทคโนโลยีการถ่ายภาพ ให้เราได้เรียนรู้ไปแต่ละอย่างแบบย่อยง่ายๆ พร้อมตัวอย่างให้เราเห็นได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้น

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

ปิดท้ายด้วยมุมความรู้พื้นฐานและตัวอย่างการพิมพ์ จะสอนให้เราเข้าใจในเรื่องสีต่างๆ ของการพิมพ์ รู้จักหมึกในหลากหลายรูปแบบว่าแต่ละชนิดเป็นอย่างไร

 

Canon Exploratorium ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์ พิพิธภัณพ์กล้องถ่ายรูป คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เที่ยวเปิดใหม่ ที่เที่ยวunseen ที่เที่ยวสยาม ที่เที่ยวสำหรับเด็ก ที่เที่ยวการเรียนรู้ ที่เที่ยวสามย่าน กล้องcanon ประวัติศาสตร์กล้อง

จบลงเรียบร้อยกับทริปเต็มอิ่มเรื่องภาพถ่ายที่ทำให้เราตื่นตา ได้เห็นกล้องแปลกๆ หายากระดับโลก รวมถึงมีโอกาสมาเรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ โดย Canon Exploratorium เปิดให้บริการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00 น. – 16.00 น. เข้าชมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย! ใครสนใจแวะมาแนะนำให้แจ้งทางพิพิธภัณฑ์ฯ ล่วงหน้า หรือหากต้องการผู้บรรยายคอยให้ความรู้เพิ่มเติมด้วย ก็ส่งจดหมายเรียนหัวหน้าภาควิชาฯ มาล่วงหน้าประมาณ 1-2 วันทำการ ที่ Email: natnicha.fonfluke@gmail.com หรือ fax : 02-255-3021Canon Exploratorium

ศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์การถ่ายภาพและการพิมพ์แห่งใหม่
ชั้น 3 อาคารพิพิธภัณฑ์เทคโนโลยีทางภาพฯ คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เปิดบริการทุกวันจันทร์-ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 9.00-16.00 น.
โทร. 0-2218-5581-2

แสดงความคิดเห็น