ที่เที่ยวลพบุรี - 9 ที่เที่ยวลพบุรี แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์

01 กรกฎาคม 2562 | โดย PaiNaiDii Guide (113,206 เข้าชม)
แบ่งปัน:

ลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลาง มีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การเพาะปลูก มีประวัติศาสตร์ยาวนาน ลพบุรีในปัจจุบันถือเป็น "เมืองเศรษฐกิจ เมืองท่องเที่ยว ศูนย์การศึกษาของภาคกลางตอนบน และยังเป็นเมืองทหารอีกด้วย" และนอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจหลายแห่ง มีทุ่งทานตะวันที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ และได้ชื่อว่าเป็นจังหวัดที่มีลิงอาศัยอยู่มาก และนับว่าเป็นจังหวัดที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ เดินทางมาท่องเที่ยวที่จังหวัดลพบุรีเป็นจำนวนมาก เพราะอยู่ห่างจากกรุงเทพฯ เพียงแค่ 150 กิโลเมตรกว่าๆ และสามารถเดินทางไปเที่ยวแบบไปเช้าเย็นกลับได้

 

1. พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี

พระปรางค์สามยอด จ.ลพบุรี

หากย้อนกลับไปยังรัชสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 ได้จริงคงได้เห็นพระปรางค์สามยอดที่สมบูรณ์แบบงดงามด้วยรูปแบบสถาปัตยกรรมของปราสาทศิลาแลงเขมรที่เรียงต่อกัน 3 องค์ เชื่อมต่อกันด้วยมุขกระสัน โดยวางตัวในแนวเหนือ-ใต้ หันหน้าสู่ทิศตะวันออก ช่างได้ใช้ศิลาแลงฉาบปูนในการก่อสร้างประดับส่วนต่างๆ ด้วยปูนปั้นที่สำคัญคือสร้างขึ้นเพื่อเป็นพุทธสถานในลัทธิวัชรยานประจำเมืองละโว้หรือลพบุรี ด้านทิศตะวันออกของปราสาทประธานมีการต่อเติมวิหารก่ออิฐถือปูนเชื่อมต่อกับปราสาทประธานเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปนาคปรก ปราสาททิศใต้ประดิษฐานรูปพระโลเกศวร (พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร) สี่กรและปราสาททิศเหนือประดิษฐานรูปพระนางปรัชญาปารมิตาสองกรจนถึงปัจจุบันความงดงามที่กล่าวไปนั้น เหลือไว้เพียงหลักฐานที่พบในกระดาษทางประวัติศาสตร์เพราะปัจจุบันนักท่องเที่ยวคงเห็นแค่เพียงวิหารที่เหลือ เพียงผนัง 2 ข้าง และผนังหุ้มกลองทางด้านทิศตะวันออก ส่วนเครื่องบนพังทลายไปหมดแล้ว คงเห็นแต่ซุ้มหน้าต่างด้านทิศเหนือแต่ถึงอย่างไรที่นี่ก็ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์และโบราณคดีที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรี

วันเปิดทำการ : วันพุธ – วันอาทิตย์ เวลา 06.00 – 18.00 น.

ที่อยู่ : ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

 

2. ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี

ศาลพระกาฬ จ.ลพบุรี

มาลพบุรีแล้วไม่มาเยือนศาลพระกาฬถือว่ายังไม่มีถึงถิ่นเพราะศาลแห่งนี้เปรียบเสมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองลพบุรีโดดเด่นด้วยเทวสถานขอมเก่าแก่ที่สร้างด้วยศิลาแดงเรียงซ้อนกันเป็นฐานสูงผู้คนจึงนิยมเรียกว่า “ศาลสูง” ภายในศาลเป็นที่ประดิษฐานของเจ้าพ่อพระกาฬ สันนิษฐานว่าเป็นเทวรูปพระนารายณ์ยืนทำด้วยศิลา มี 2 องค์ คือ องค์เล็กเป็นแบบเทวรูปเก่าในประเทศไทยและองค์ใหญ่เป็นประติมากรรมแบบลพบุรี บริเวณทับหลังที่สร้างด้วยศิลาทรายสลักเป็นรูปพระนารายณ์บรรทมสินธุ์วางติดกับผนังวิหารหลังเล็กชั้นบน

นอกจากนี้ยังค้นพบศิลาจารึกแปดเหลี่ยมอักษรมอญโบราณอีกด้วย เมื่อมองจากบนศาลพระกาฬจะเห็นพระปรางค์ 3 ยอด ตั้งเด่นเป็นสง่าบริเวณรอบๆศาลพระกาฬยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่มากมาย ซึ่งปัจจุบันกลายเป็นที่อยู่อาศัยของฝูงลิงกว่า 300 ตัว กล่าวกันว่าเดิมทีบริเวณนี้เต็มไปด้วยต้นกร่างขนาดใหญ่และมีลิงอาศัยอยู่ เมื่อมีคนนำอาหารและผลไม้มาแก้บนที่ศาลพระกาฬ ลิงป่าเหล่านั้นได้เข้ามากินอาหารจึงเชื่องและคุ้นเคยกับผู้คนมากขึ้น โดยเจ้าลิงเหล่านี้มีนิสัยไม่ดุร้ายบางครั้งอาจเข้ามาทักทายและขออาหารจากนักท่องเที่ยวอยู่เป็นประจำ

เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 16.30

ที่อยู่ : ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

 

3. พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ จ.ลพบุรี

ชาวเมืองลพบุรีเรียกสถานที่แห่งนี้ว่า "วังนารายณ์" เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชโปรดฯ ให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2209 บนพื้นที่ 41 ไร่ ณ เมืองลพบุรีเพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกเมือง ภายหลังการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชที่นี่ก็ถูกทิ้งร้าง จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระองค์โปรดให้บูรณะพระราชวังของสมเด็จพระนารายณ์มหาราชและสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2399 และพระราชทานนามว่า "พระนารายณ์ราชนิเวศน์” พื้นที่ทั้งหมดภายในพระราชวังแบ่งออกเป็น 3 เขต คือ เขตพระราชฐานชั้นนอกประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำซับเหล็ก สิบสองท้องพระคลัง ตึกพระเจ้าเหา ตึกรับรองคณะทูตต่างประเทศโรงช้างหลวง 10 โรง ส่วนต่อมาคือ เขตพระราชฐานชั้นกลาง มีอาคารต่างๆ ได้แก่ พระที่นั่งจันทรพิศาล พระที่นั่งดุสิตสวรรค์ธัญญมหาปราสาทหมู่พระที่นั่งพิมานมงกุฏ (ประกอบด้วยพระที่นั่ง 4 องค์เชื่อมติดกัน ได้แก่ พระที่นั่งพิมานมงกุฎ ,พระที่นั่งสุทธิวินิจฉัย ,พระที่นั่งไชยศาสตรากร และพระที่นั่งอักษรศาสตราคม) ทิมดาบ หรือ ที่พักของทหารรักษาการณ์และสุดท้ายคือเขตพระราชฐานในมีพระที่นั่งสุทธาสวรรย์และหมู่ตึกพระประเทียบ

เวลาเปิดทำการ : 08.30 – 16.30

ที่อยู่ : ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

 

4. ทุ่งทานตะวัน จ.ลพบุรี

ทุ่งทานตะวัน จ.ลพบุรี

ว่ากันว่า...หากจะดูทุ่งดอกทานตะวัน จะต้องมาถึงถิ่นลพบุรี เพราะที่นี่เป็นจังหวัดที่มีการปลูกดอกทานตะวันมากที่สุดในประเทศไทยหรือประมาณ 200,000 - 300,000 ไร่ โดยเฉพาะช่วงเดือนพฤศจิกายน – มกราคม ดอกทานตะวันจะบานสะพรั่งเหลืองอร่ามสุดสายตาซึ่งโดยปกติแล้วแหล่งปลูกทานตะวันจะกระจายไปใน เขตอำเภอเมือง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล โดยเฉพาะบริเวณเขาจีนแล ใกล้วัดเวฬุวัน ตำบลโคกตูม อำเภอเมือง สำหรับนักท่องเที่ยวที่ตั้งใจมาชมทุ่งทานตะวันสามารถเลือกขับรถชมความงามตามเส้นทางต่างๆ หรือจะเลือกจุดที่ลงไปถ่ายรูปใกล้ชิดกับทานตะวันก็ได้เช่นกัน โดยสามารถเลือกตามจุดท่องเที่ยวที่จัดไว้ให้ ดังนี้ 
เส้นทางที่ 1 สระบุรี-หล่มสัก จุดแรกจากแยกพุแคระยะทางประมาณ 10-15 กิโลเมตร จุดที่สองพอถึงสี่แยกตลาดซอย 12 เลี้ยวขวาไปเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์จะมีดอกทานตะวันสองข้างทางจนถึงตัวเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และจุดที่สามขากลับจากเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ขับรถตรงเข้าเมืองลพบุรี สามารถแวะถ่ายรูปได้ตลอดเส้นทาง เส้นทางที่ 2 ลพบุรี-พัฒนานิคม-วังม่วง จุดแรกเขาจีนแล ระยะทางประมาณ 10 กิโลเมตร เป็นจุดที่สวยที่สุดเนื่องด้วยทิวทัศน์ด้านหลังทุ่งทานตะวันเป็นภูเขาสูงต่ำลดหลั่นกันไป จุดที่สองบ้านหนองถ้ำ-ซับเสือแมบ ห่างจากจังหวัดลพบุรีระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร จุดที่สามอ่างซับเหล็กจุดนี้จะมีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่และมีทุ่งทานตะวันอยู่ด้านล่าง ด้านหลังทุ่งทานตะวันจะมีภูเขาที่สวยงาม เรียกว่า เขาตะกร้า

ช่วงเวลา : ช่วงเดือน พฤศจิกายน – มกราคม ของทุกปี

ที่อยู่ : ครอบคลุมทั้งอำเภอเมือง อำเภอพัฒนานิคม อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

 

5. เขาหนุมานวัดใจ เขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี

เขาหนุมานวัดใจ เขาวงพระจันทร์ จ.ลพบุรี

เขาวงพระจันทร์ตั้งอยู่ในเขตอำเภอห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี ห่างจากตัวเมืองลพบุรีไปประมาณ 28 กิโลเมตร เป็นภูเขาที่สูงที่สุดในจังหวัดลพบุรี เหตุที่ชื่อเขาวงพระจันทร์ เพราะบริเวณเขาทั้งสี่ด้านเป็นรูปเขาโค้ง ไม่ว่ามองจากทางไหนก็จะเห็นเป็นวงโอบล้อมอยู่ จึงมีชื่อว่าเขาวงพระจันทร์

บริเวณเชิงเขาจะเป็นที่ตั้งของวัดเขาวงพระจันทร์ จะมีทางบันไดขึ้นไปสู่ยอดเขาประมาณ 3,790 ขั้น ยอดเขานี้สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 650 เมตร ถ้าวัดจากเชิงเขาถึงยอดเขาโดยแนวบันไดจะยาว 1,680 เมตร ใช้เวลาเดินทางจากเชิงเขาถึงยอดเขาประมาณ 2 ชั่วโมง สองข้างทางจะเต็มไปด้วยป่าไม้ขึ้นสลับซับซ้อนเต็มไปหมด บางแห่งจะเป็นที่ลาด บางแห่งจะเป็นที่ชัน เมื่อขึ้นไปถึงยอดเขาวงพระจันทร์จะมองเห็นทิวทัศน์เบื้องล่างได้ไกลสุดสายตา

ในส่วนของวัดเขาวงพระจันทร์นั้นได้ชื่อว่าเป็นวัดที่มีสิ่งมหัศจรรย์ 9 ประการ ได้แก่ รอยพระพุทธบาทแท้ รอยที่ 4 รอยพระเขี้ยวแก้วพระพุทธเจ้าแท้ หลวงปู่ฟัก อายุ 93 ปี เจ้าอาวาสผู้ฉันมังสวิรัติและไม่อาบน้ำตลอดชีวิต พระบรมสารีริกธาตุ พิพิธภัณฑ์พันล้าน มีบันไดขึ้นเขาที่ยาวที่สุด มีต้นปลัดขิกธรรมชาติ มีควายสามเขาแห่งเดียวในโลก และมีงาช้างสีดำแห่งเดียวในโลก อีกทั้งในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของทุกปี จะมีการจัดงานไหว้พระพุทธบาทประจำปี ผู้คนจำนวนมาก โดยเฉพาะชาวไทยเชื้อสายจีนจะหลั่งไหลกันมานมัสการรอยพระพุทธบาทและพระพุทธรูป นับเป็นเทศกาลสำคัญของเมืองลพบุรี

ที่อยู่ : เขาวงพระจันทร์ หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี

ติดต่อ : วัดเขาวงพระจันทร์ โทร. 089-215-1160

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

 

6. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ จ.ลพบุรี

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่า...เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ เป็นเขื่อนแกนดินเหนียวที่ยาวที่สุดในประเทศไทยด้วยความยาวทั้งสิ้น 4,860 เมตร สร้างขึ้นภายใต้โครงการพัฒนาลุ่มแม่น้ำป่าสัก ซึ่งเป็นโครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์คือ เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในฤดูน้ำหลากและปัญหาขาดแคลนน้ำในช่วงฤดูร้อน เขื่อนแห่งนี้นอกจากจะเป็นสถานที่กักเก็บน้ำแล้วยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดลพบุรีอีกด้วย โดยกิจกรรมที่ถือว่าเป็นไฮไลต์ของการมาเที่ยวที่นี่คือ การนั่งรถรางไปตามแนวสันเขื่อนด้วยระยะทางไป – กลับกว่า 10 กิโลเมตร ซึ่งนักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสกับลมเย็นสบายพร้อมชมทัศนียภาพอันงดงามบริเวณอ่างเก็บน้ำซึ่งกิจกรรมที่ว่านี้จะมีเฉพาะวันหยุดเท่านั้น อย่างไรก็ตาม หากมาเยือนในวันธรรมดา คุณสามารถขึ้นไปยังชั้นบนสุดของหอคอยเฉลิมพระเกียรติเพื่อชมทัศนียภาพอันงดงามของเมืองลพบุรี ได้รอบทิศแบบ 360 องศาเลยทีเดียวหรือจะแวะไปชมพิพิธภัณฑ์ลุ่มน้ำป่าสักซึ่งจัดแสดงความรู้ด้านธรรมชาติและวัฒนธรรมของท้องถิ่นก็ยังได้ ที่สำคัญอย่าพลาดแวะไปกราบไหว้พระพุทธรัตนมณีมหาบพิตรชลสิทธิ์มงคลชัย (หลวงปู่ใหญ่ป่าสัก) พระพุทธรูปปางมารวิชัยองค์ใหญ่สีขาวที่ประดิษฐานอยู่บริเวณท้ายเขื่อน

ที่อยู่ : บ้านแก่งเสือเต้น ตำบลหนองบัว อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี

การเดินทาง : จากตัวเมืองลพบุรีมาตามเส้นทางหมายเลข 3017 (พัฒนานิคม-วังม่วง) ระยะทางประมาณ 60 กิโลเมตร ถึง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

 

7. สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง จ.ลพบุรี

สวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลือง จ.ลพบุรี

แม้ว่าน้ำตกวังก้านเหลืองที่อยู่ภายในสวนรุกขชาติน้ำตกวังก้านเหลืองจะไม่ได้มีขนาดยิ่งใหญ่อลังการเท่าไหร่นัก หากแต่ในความเล็กกลับซ่อนปริศนาไว้มากมายจนกลายเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่ ได้แวะมาเยือนจังหวัดลพบุรี โดยจุดกำเนิดของน้ำตกวังก้านเหลืองเกิดจากน้ำที่ผุดขึ้นจากลำห้วยเล็กๆ หลายจุดส่งผลให้น้ำไหลคดเคี้ยวเป็นระยะทางประมาณ 1 กิโลเมตร และไปบรรจบรวมกันที่อ่างน้ำ จึงเรียกว่า “วังหว้าง” โดยบริเวณนั้นจะมีสันหินปูนขวางอยู่ น้ำที่เอ่อล้นจึงไหลลงไปปะทะกับหินปูน เกิดเป็นน้ำตกกว้าง 20 เมตร ลดหลั่นไปตามชั้นหินงดงามยิ่งนัก ความพิเศษอันเป็นจุดเด่นอีกอย่างหนึ่งของน้ำตกวังก้านเหลืองแห่งนี้ คือมีน้ำไหลแรงตลอดปีทำให้สามารถเที่ยวได้ตลอดทุกฤดูกาล นอกจากนี้ตลอดทางเดินและบริเวณรอบๆ น้ำตกยังร่มรื่นไปด้วยต้นไม้น้อยใหญ่ มีสะพานแขวนที่ยาวที่สุดในจังหวัดลพบุรี ด้วยความยาวถึง 66 เมตร สำหรับใช้เป็นทางเดินข้ามน้ำตกระหว่างฝั่งอำเภอชัยบาดาลกับอำเภอท่าหลวง

นอกจากนี้ ตลอดทางเดินไปน้ำตกยังรายล้อมไปด้วยร้านอาหารและร้านขายของที่ระลึกสำหรับรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยว แม้กระทั่งอุปกรณ์ลงเล่นน้ำที่มีให้บริการอย่างครบครัน

ที่อยู่ : อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ตำบลท่าดินดำ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี

การเดินทาง : จากตัวเมืองลพบุรี ใช้เส้นทางลพบุรี – โคกสำโรง (ทางหลวงหมายเลข 1) จากนั้นใช้เส้นทางโคกสำโรง – ชัยบาดาล (ทางหลวงหมายเลข 205) เมื่อถึงบริเวณที่บรรจบกับทางหลวงหมายเลข 21 ให้ต่อเข้าทางหลวงหมายเลข 2089 ไปยังอำเภอท่าหลวง ประมาณ 12 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวซ้ายเข้าตัวน้ำตกอีกประมาณ 7 กิโลเมตร จะพบน้ำตกวังก้านเหลืองอยู่ทางด้านขวามือ

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

 

8. สวนสัตว์ลพบุรี จ.ลพบุรี

สวนสัตว์ลพบุรี จ.ลพบุรี

ความน่ารักน่าชังของเจ้าลิงอุรังอุตังเจ้าไมค์กับซูซู เป็นที่เลื่องลือมานานสำหรับสวนสัตว์ลพบุรี ทั้งคู่เป็นดาวเด่น ขวัญใจของนักท่องเที่ยวและได้เพิ่มสมาชิกใหม่ให้กับสวนสัตว์ลพบุรีถึง 7 ตัว รวมถึงผองเพื่อนต่างสายพันธุ์ต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวจะได้ชื่นชมความฉลาดแสนรู้ เช่น กวาง ลิง เสือโคร่ง เสือดาว กระต่าย เต่า ช้าง จิงโจ้ ฯลฯ โดยสวนสัตว์แห่งนี้เป็นสวนสัตว์เก่าแก่ประจำเมืองลพบุรี สร้างขึ้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2483 สมัย จอมพล ป.พิบูลสงคราม เป็นนายกรัฐมนตรีก่อนจะถูกทิ้งร้างมานานหลายปี จนกระทั่งปี พ.ศ. 2520 พลตรีเอนก บุนยถี จับมือกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งชมรมสโมสร พ่อค้า ประชาชน ดำเนินการปรับปรุงบูรณะสวนสัตว์แห่งนี้ขึ้นมาใหม่เพื่อให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจและเป็นแหล่งศึกษาหาความรู้เรื่องสัตว์และพืชต่างๆ โดยทุกวันเสาร์ทางสวนสัตว์จะมีกิจกรรมการแสดงลิเก สาธิตจับงู และอื่นๆให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลิน

เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 18.00

ที่อยู่ : ถนนใหญ่ ตำบลท่าหิน อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี อยู่ทางด้านหลังโรงภาพยนตร์ทหารบก

การเดินทาง : ห่างจากวงเวียนสระแก้วไปทางทิศตะวันออก ประมาณ 1 กิโลเมตร

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

 

9. วัดตองปุ จ.ลพบุรี

วัดตองปุ จ.ลพบุรี

ผู้มีจิตศรัทธาไม่น้อยเดินทางมาที่วัดตองปูเพื่อปฎิบัติธรรมด้วยความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัด และความสงบร่มเย็นจึงเหมาะที่จะมาหามุมสงบฝึกจิตพิจารณาใจ แต่นักเดินทางบางส่วนก็แวะเวียนมาเพื่อชมโบราณวัตถุที่เหลืออยู่เพียงชิ้นเดียวในเมืองไทย คือ ที่สรงน้ำพระโบราณ โดยวัดตองปูจัดเป็นวัดโบราณที่เป็นศาสนาสถานสมัยอยุธยาซึ่งยังคงมีความสมบูรณ์ศิลปกรรมที่พบเห็นภายในวัดส่วนหนึ่งมีรูปแบบของกลุ่มชนมอญและลาว เช่น หลักไม้จำหลักเก็บพระคัมภีร์ในพระอุโบสถลายรดน้ำที่บานประตูพระวิหาร พระอุโบสถ พระวิหาร ฐานมีลักษณะเป็นฐานปัทม์ หย่อนท้องช้าง ประดิษฐานพระพุทธรูปศิลาทราย นาคปรกปางสมาธิศิลปะสมัยลพบุรี อายุราวต้นพุทธศตวรรษที่ 19 ใบเสมาหินคู่ ศาลาการเปรียญมีฐานแอ่นโค้งเจาะช่องหน้าต่างโค้งแหลม หลังคามุงด้วยกระเบื้องกาบกล้วย หอระฆัง เป็นสถาปัตยกรรมทรงปราสาทห้ายอดวิหาร อันเป็นศิลปะสมัยสมเด็จพระนารายณ์มหาราช คือ หน้าต่างและประตูเป็นช่องโค้งแหลม นอกจากนี้ยังมีเจดีย์คล้ายกับเจดีย์หลวงพ่อแสงวัดมณีชลขัณฑ์ วัดมณีชลขัณฑ์ แต่มีขนาดเล็กกว่ารวมไปถึงมีศาลาพระศรีอาริย์ พระพุทธรูปนาคปรกศิลาทรายศิลปะสมัยลพบุรีประดิษฐานภายในพระวิหารและพระพุทธรูปประธานในพระอุโบสถสถาปัตยกรรมสมัยอยุธยาให้ได้ชมและสักการะเพื่อเป็นสิริมงคล

เวลาเปิดทำการ : 08.00 – 16.30

ที่อยู่ : บ้านตองปุ หมู่ 1 ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี

~ คลิกชมภาพเพิ่มเติม และอ่านรีวิว ~

แสดงความคิดเห็น