บ้านหล่อโย จ.เชียงราย : สัมผัสวิถีชาวเขาเผ่าอาข่า เข้าถึงอีกมุมหนึ่งของชีวิตที่คุณเคยมองผ่าน

27 เมษายน 2560 | โดย ภรรยาหา สามีใช้ (46,476 เข้าชม)
แบ่งปัน:

แสดงความคิดเห็น