วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ดึง 9 คนดังร่วมสืบสานปณิธานพ่อ พร้อมส่งต่อถึงมือคนไทยแล้ว

19 ตุลาคม 2560 | โดย แป้งกรอบ (19,586 เข้าชม)
แบ่งปัน:

ถ้าโลกนี้คือแหล่งเรียนรู้ที่ไม่มีวันหมดสิ้น ก็นับว่าคนไทยในยุคนี้ช่างโชคดีที่ได้เกิดมาภายใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ผู้ชึ่งเปรียบเสมือน "ครูแห่งแผ่นดิน" ที่ได้สรรค์สร้างสรรพวิชาต่างๆมากมายเพื่อพัฒนาให้คนไทยก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืน โดยสรรพวิชาต่างๆ ถ่ายทอดผ่านทางแนวคิด คำสอน ไปจนถึงการทำให้ดูมากมายจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตคนไทย เรียกได้ว่า "ศาสตร์พระราชา" คือการพัฒนาอย่างยั่งยืนที่แท้จริง

 

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

เพราะตระหนักถึงความสำคัญของ "ศาสตร์พระราชา" การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำโครงการ “วิชา ๙ หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ เพื่อสานต่อปณิธาณที่พ่อทำ สู่มือคนไทยในรูปแบบของ คลิปวีดีโอสารคดีและหนังสือ ชุด “วิชา ๙ หน้า” ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ โดยนำเสนอ 9 วิชา ผ่าน 9 บุคคล ซึ่งเป็นผู้มีอิทธิพลทางความคิดในแวดวงต่างๆ มาเป็นผู้ถ่ายทอด แต่ล่ะวิชามีความโดดเด่นอย่างไร 9 วิชาของพ่อจะเยี่ยมยอดขนาดไหน PaiNaiDii จะพาไปชมค่ะ

 

01

วิชาปรุงไทยในใจคน : พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร

(คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

เริ่มต้นวิชาแรกกันที่ วิชา “ปรุงไทยในใจคน” โดย ผู้ที่จะพาเราไปสัมผัสวิชานี้คือ คุณกอบกาญจน์ วัฒนวรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา จะพาเราไปเยี่ยมชม "พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ เรือพระราชพิธี กรุงเทพมหานคร" ที่ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 ได้ทรงฝังรากลึกความเป็นไทยให้เราชาวไทยได้ประจักษ์ ด้วยการโปรดเกล้าฯ ให้ฟื้นฟูประเพณีเสด็จพระราชดำเนินโดยกระบวนพยุหยาตราทางชลมารคขึ้นอีกครั้ง เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในชาติของตน และเผยแพร่ให้ชาวโลกได้ร่วมรับรู้ ทำให้ภาพเรือหลวงที่มีความวิจิตรบรรจง พร้อมฝีพายแต่งกายเต็มยศ เวลาพายมีจังหวะที่พร้อมกัน พ่วงด้วยการเห่เรือที่มีความไพเราะ ได้ปลุกความเป็นไทยให้ตื่นขึ้นมาอีกครั้ง หลังจากที่พิธีการเหล่านี้ได้หายไปจากสังคมไทย มาเป็นเวลานาน

 

 

 

02

วิชาชลปราการ : เขื่อนขุนด่านปราการชล จังหวัดนครนายก

(คุณยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

คุณยุทธศักดิ์ สุภสร  ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย พาเราไปศึกษาศาสตร์พระราชา ในวิชาชลปราการ ที่ เขื่อนขุนด่านปราการชล นครนายก  โครงการในพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9  ซึ่งเรียกได้ว่าเป็น “ปราการ” สำคัญที่ใช้ปกป้องบรรเทาปัญหาอุทกภัยไม่ให้เข้าท่วมจังหวัดนครนายก ซึ่งเป็นปราการด่านสุดท้ายก่อนที่จะเข้าสู่กรุงเทพมหานครในช่วงฤดูฝน ในขณะที่ในช่วงฤดูแล้ง เขื่อนแห่งนี้ก็ยังเป็นปราการชั้นยอดในการเก็บกักน้ำสำหรับเลี้ยงชีวิตเกษตรกรไทย ทั้งยังช่วยแก้ปัญหาดินเปรี้ยวอีกด้วย

 

 

 

03

วิชาหมอดิน : ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี

(คุณบอย โกสิยพงษ์ นักแต่งเพลงชื่อดัง)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

เพราะพระนาม "ภูมิพล" คือ "พลังของแผ่นดิน" ศาสตร์แห่งพระราชาเกี่ยวกับ "ดิน" จึงมีมากมาย เกิดเป็นวิชา "หมอดิน" โดยครั้งนี้ได้ นักแต่งเพลงชื่อดัง อย่าง บอย โกสิยพงษ์ พาเราไปเรียนรู้เรื่องดินกันที่ ศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จ.ราชบุรี ทำให้เราได้รู้ว่าปัญหาดินเสื่อมโทรมต้องรักษาด้วยการเพิ่ม “วิตามินของดิน” เพื่อฟื้นฟูปรับปรุงบำรุงให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ผ่านวิธีการต่างๆมากมาย ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ว่าด้วยวิชา "หมอดิน" จะช่วยแก้ปัญหาที่ทำกินที่เสื่อมโทรมของชาวบ้าน ให้กลับมาใช้ประโยชน์ได้อย่างไร ต้องไปติดตาม

 

 

 

04

วิชาหลอกฟ้า : ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์

(คุณกรรณ  สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา นักแสดงหล่อมาดเซอร์)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

ใครจะเชื่อว่า แม้แต่ปัญหาเรื่องลมเรื่องฟ้า พระอัจฉริยภาพของ "พ่อ" ก็สามารถแก้ไขได้ เกิดเป็นวิชา "หลอกฟ้า" กับ ศูนย์ฝนหลวงหัวหิน ประจวบคีรีขันธ์ ที่ครั้งนี้ได้ นักแสดงหล่อมาดเซอร์ อย่าง กรรณ  สวัสดิ์วัฒน์ ณ อยุธยา เป็นไกด์กิตติมศักดิ์พาเราไปเรียนรู้เรื่องการทำ "ฝนเทียม" โครงการสำคัญที่ "พ่อ" ได้ทรงค้นงานวิจัยจากต่างประเทศเป็นจำนวนมาก เพื่อศึกษาหาความเป็นไปได้ในการทำ โดยทรงต้องคิด และทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่ามานานถึง 14 ปี จึงจะประสบความสำเร็จ และสามารถช่วยเหลือเกษตรกรเป็นจำนวนมากมาจนถึงปัจจุบัน

 

 

 

05

วิชาธรรมชาติสามัคคี : โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริภูหินร่องกล้า พิษณุโลก

(คุณวงศ์ทนง  ชัยณรงค์สิงห์ ผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day และ The Standard)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

"โหน่ง วงศ์ทนง  ชัยณรงค์สิงห์" ผู้ก่อตั้งนิตยสาร a day และ The Standard พาเราไปเรียนรู้ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ใน วิชาธรรมชาติสามัคคี โดยครั้งนี้พาเราไปยัง โครงการพัฒนาป่าไม้ตามแนวพระราชดําริภูหินร่องกล้า พิษณุโลก ที่ซึ่งแต่เดิมชาวเขาในพื้นที่ได้พากันแพ้วถางป่าให้กลายเป็นที่ทำกิน บางส่วนกลายสภาพเป็นเขาหัวโล้น แต่ด้วยพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเข้าอยู่หัว ได้ทรงส่งเสริมให้ชาวเขา ชาวม้งในพื้นที่ได้ร่วมแรง รวมพลัง ในการที่จะรักษาและฟื้นฟูสภาพป่า ส่งเสริมให้ชาวบ้านมีการปลูกพืชที่เป็นมิตรกับธรรมชาติ พร้อมปลูกฝังแนวคิดเรื่องป่าไม้เป็นเรื่องของทุกคน “คนอยู่กับป่า ป่าอยู่กับคน” ให้ชาวเขารู้จักวิธีดูแลรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ไม่ว่าจะเป็นการทำแนวป้องกันไฟป่า การดูแลพันธุ์พืชสัตว์ป่า การดูแลแหล่งน้ำธรรมชาติ ฯลฯ และด้วย "ธรรมชาติสามัคคี" ส่งผลให้ภูหินร่องกล้า กลับมาอุดมสมบูรณ์ในระยะเวลาไม่นาน

 

 

 

06

วิชาตำนานพันธุ์ : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ สกลนคร

(คุณวิศุทธิ์  พรนิมิตร นักวาดภาพประกอบ เจ้าของลายเส้น น้องมะม่วง, ควันใต้หมวก, hesheit)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชาต่อไป เราไปกันที่ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด สกลนคร เพื่อศึกษา วิชาตำนานพันธุ์ โดยครั้งนี้หัวหน้าห้องที่จะพาเราไปเรียนรู้วิชาดังกล่าวคือ คุณวิศุทธิ์  พรนิมิตร นักวาดภาพประกอบคนดัง เจ้าของลายเส้น น้องมะม่วง, ควันใต้หมวก, hesheit ฯลฯ การมาเยือน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัด สกลนคร ในครั้งนี้ทำให้เรารู้ว่า ที่นี่เป็นสถานที่ทดลองตามแนวพระราชดำริต่างๆ โดยเฉพาะการพัฒนาคุณภาพชีวิตเกษตร เช่น การสร้างอ่างเก็บน้ำไว้ในในฤดูแล้ง การหาข้าวพันธุ์ดีที่เหมาะสมกับสภาพภูมิประเทศ และอีกโครงการหนึ่งซึ่งถือเป็นไฮไลต์ของที่นี่ คือการเลี้ยงสัตว์ โดยในหลวงพระราชทานแนวทางง่ายๆ ว่า ต้องแข็งแรง ทนทานต่อสภาพแวดล้อม เลี้ยงง่ายไม่ต้องลงทุนสูง ไม่เช่นนั้นหากมีอะไรผิดพลาด เกษตรกรจะกลายเป็นหนี้ จนเกิดเป็นที่มาของตำนาน 3 ดำแห่งภูพาน อันเลื่องชื่อ ประกอบด้วย ไก่ดำภูพาน สุกรภูพาน และ โคเนื้อภูพาน

 

 

 

07

วิชารักแรงโน้มถ่วง : โครงการแก้มลิงในพระราชดำริทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย

(คุณสุชาณัฐ  ชิดไทย บล็อกเกอร์สุดครีเอทีฟเจ้าของเพจ “คนตัวจิ๋ว”)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์รูปหัวใจ สุโขทัย หรือ โครงการแก้มลิงในพระราชดำริทุ่งทะเลหลวง จังหวัดสุโขทัย คือสถานที่สำคัญที่ คุณสุชาณัฐ  ชิดไทย บล็อกเกอร์สุดครีเอทีฟเจ้าของเพจ “คนตัวจิ๋ว” พาเราไปศึกษาศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ในวิชารักแรงโน้มถ่วง โดยการมาเยือนที่นี่ทำให้เราได้เห็นพระอัจฉริยภาพทางด้านการเกษตร การชอบสังเกต และ การรักสัตว์ของในหลวง รัชกาลที่ 9  ซึ่งนำมาต่อยอดจนกลายเป็นแนวทางการบริหารจัดการน้ำที่สาคัญของประเทศ “แก้มลิงรูปหัวใจ” ระบายน้ำจากตอนบนสู่คลองพักน้ำขนาดใหญ่ที่ชายทะเล เมื่อระดับน้ำในทะเลลดต่ำกว่าในคลองก็ระบายน้ำออกจากคลองทางประตูระบายน้ำด้วยหลักการแรงโน้มถ่วงของโลก เกิดเป็นประโยชน์และเป็นโมเดลสำคัญในการพัฒนาเรื่องน้ำในชุมชนอื่นๆอีกมากมาย

 

 

 

08

วิชาปลูกรักษ์ : สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เชียงใหม่

(น้องชื่นใจ และคุณแม่-คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล อดีตบรรณาธิการและนักเขียน สำนักพิมพ์ polka dots และลูกสาวไอดอลวัยจิ๋วขวัญใจชาวเน็ต)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

คุณพนิดา เอี่ยมศิรินพกุล อดีตบรรณาธิการและนักเขียน สำนักพิมพ์ polka dots และน้องชื่นใจลูกสาวไอดอลวัยจิ๋วขวัญใจชาวเน็ต พาเราไปศึกษา วิชาปลูกรักษ์ กันที่ สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ เชียงใหม่ ที่ซึ่งทำให้เราได้เห็นถึงพระพระอัจฉริยภาพของในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่ทรงมองปัญหาอย่างรอบด้าน ทรงแก้ปัญหาการปลูกฝิ่นที่มีอยู่คู่สังคมไทยมานานหลายร้อยปีให้หมดไป ด้วยการ “ปลูกป่าในใจคน” เน้นให้ความรู้ ความเชื่อมั่นลงในใจคน หลังจากนั้นก็ชักชวนคนเหล่านั้นให้หันมาปลูกต้นไม้ลงบนแผ่นดินและรักษาต้นไม้ด้วยตนเอง  จากกาแฟต้นแรกของพ่อที่ให้ชาวเขาปลูกแทนการปลูกฝิ่น จนกระทั่งเปลี่ยนจากไร่ฝิ่นกลายเป็นเมืองกาแฟในปัจจุบัน ส่งผลให้ยอดดอยหวนคืนสู่ความอุดมสมบูรณ์อีกครั้ง

 

 

 

09

วิชานิเวศปฐมวัย : ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี

(คุณชุดารี เทพาคำ (เชฟตาม) Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทย)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

สัตว์น้ำตัวเล็กๆ ก็เหมือนกับเด็ก หากไม่มีการดูแลที่ดี โอกาสที่จะเจริญเติบโตเป็นแหล่งโปรตีนที่ดี ก็คงลำบาก ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างดี จึงเป็นสำเหตุว่าทำไมถึงโปรดฯ ให้จัดตั้ง ศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบน อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดจันทบุรี เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2524 ขึ้น และเพื่อให้ได้เรียนรู้ "ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ" ในวิชา "นิเวศปฐมวัย" อย่างใกล้ชิด คุณชุดารี เทพาคำ หรือ เชฟตาม เชฟคนสวยจากรายการ  Top Chef Thailand คนแรกของประเทศไทย จึงได้พาเราไปเรียนรู้วิชานี้ พร้อมเยี่ยมชมความงามของอ่างคุ้งกระเบนกัน

 

 

อยากรู้ทุกเรื่องราว "วิชา ๙ หน้า" เพิ่มเติม พร้อมชมวิดีโอสารคดี ทั้ง 9 ตอน สามารถเข้าไปชมได้ที่  Facebook Fan page : เที่ยวไทยเท่  นอกจากเรียนรู้  "วิชา ๙ หน้า" ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ ผ่านทางคลิปวิดีโอแล้ว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ได้จัดทำหนังสือ “วิชา๙หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ” ขึ้น แจกฟรี!! ให้กับประชาชนผู้ที่สนใจอีกด้วย โดยสามารถมารับโดยตรงแบบไม่มีค่าใช้จ่ายได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ  ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (หรือจนกว่าของจะหมด) สำหรับคนที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องน้อยใจ เพราะสามารถขอรับได้ที่ สำนักงาน ททท. ทั่วประเทศ  ตั้งแต่วันที่ 20 ตุลาคม เป็นต้นไป หรือถ้าไม่สะดวกไปรับที่ ททท. ก็สามารถลงทะเบียนรับได้ที่ สถานีบริการน้ำมันบางจากในกรุงเทพฯ ปริมณฑล ทั้ง 20 สาขา ประกอบด้วย  บางนา 4.5 , ศรีนครินทร์ 1 , สุขุมวิท 99 , เทพารักษ์ กม. 11 , เอกมัย , บางนา กม.27 , ศรีนครินทร์สมิติเวช , ร่มเกล้า , กาญจนาภิเษก (บางบอน) ,  กาญจนาภิเษก กม.41 , ราชพฤกษ์ 2 , พระราม 2 กม. 12 , กรุงธนบุรี 2 , ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี 2 , สุขาภิบาล 1(2) , นิมิตรใหม่ 2 , รามคำแหง 164 , คู่ขนาน 4 ,  วิภาวดีรังสิต  และ พหลโยธิน 38  ตั้งแต่วันที่ 15 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป (จนกว่าหนังสือจะหมด)

วิชา ๙ หน้า ศาสตร์พระราชาจากตำราของพ่อ

ใครไม่สะดวกรับหนังสือแบบรูปเล่ม แต่อยากมีเก็บก็สามารถดาวน์โหลดหนังสือ ในรูปแบบ E-Book ได้ที่  https://goo.gl/ek15BX สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ 1672 เบอร์เดียวเที่ยวทั่วไทย  

แสดงความคิดเห็น