เปิดแล้ว!! ตลาดประชารัฐ ’Green Market’ สาขาตลิ่งชัน

25 ธันวาคม 2560 | โดย PR News (3,688 เข้าชม)
แบ่งปัน:

ตลาดประชารัฐ :   นายภาณุพล   รัตนกาญจนภัทร  ผู้อำนวยการองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย และนายอดุล เทียนทรัพย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการเขต สำนักงานเขตตลิ่งชัน ร่วมให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดตลาดประชารัฐ ภายใต้ชื่อ “Green Market” สาขาตลิ่งชัน  โดยโครงการตลาดประชารัฐ เกิดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ ขยายพื้นที่ตลาดที่มีอยู่เดิมและตลาดที่สร้างขึ้นใหม่ให้แก่เกษตรกร ผู้มีรายได้น้อย ผู้ประกอบการที่เดือดร้อนจากการไม่มีสถานที่ค้าขาย และผู้ประกอบการใหม่ๆ  ซึ่งจะใช้พื้นที่ดำเนินการของตลาดสาขาที่องค์การตลาดกำกับดูแลอยู่ จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ สาขาตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร, สาขาบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา และสาขาลำพูน จ.ลำพูน เพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบอาชีพต่อไป ณ องค์การตลาด สาขาตลิ่งชัน โดยผู้ประกอบการรายใดที่สนใจพื้นที่จำหน่ายสินค้า สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ องค์การตลาด โทร. 02-024-9270 ถึง 74 ในวันและเวลาราชการ 


แสดงความคิดเห็น