“ลพบุรี” บ้านฉัน... มีดีจะอวด

18 กันยายน 2561 | โดย ลุงเสื้อเขียว (18,118 เข้าชม)
แบ่งปัน:


ผมเป็นคนชอบเที่ยว รักการเดินทาง มีวันหยุดเป็นไม่ได้ ต้องวางแผนเที่ยวเปิดหูเปิดตา หาประสบการณ์ให้กับตัวเองไปเรื่อย ตะเวนเที่ยวมาร้อยเอ็ดเจ็ดย่านน้ำ แต่...”ลพบุรี” บ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองแท้ๆ ยังตะลอนเที่ยวไม่ทั่วเลย รู้สึกสำนึกรักบ้านเกิดขึ้นมา ลองหันกลับมามองลพบุรีดูบ้าง เฮ้ย...ลพบุรีบ้านฉัน ก็มีอะไรดีๆ ที่สู้จังหวัดอื่นๆ ได้เหมือนกันนี่หว่า!!! 

“วังนารายณ์คู่บ้าน ศาลพระกาฬคู่เมือง ปรางค์สามยอดลือเลื่อง เมืองแห่งดินสอพอง เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์เกริกก้อง แผ่นดินทองสมเด็จพระนารายณ์“

“ลพบุรี” หรือหลายคนเรียก “เมืองลิง” เคยเป็นที่ตั้งของเมืองโบราณหลายสมัย เดิมเรียก “ละโว้” นับตั้งแต่สมัยขอมเรืองอำนาจ มีหลักฐานสำคัญคือ พระปรางค์สามยอด ศิลปะเขมร สมัยบายน คำว่า “ละโว้” สันนิษฐานว่ามาจากคำว่า “ลวะ” ซึ่งเป็นภาษาสันสกฤต แปลว่า “น้ำ” ลพบุรี ไม่ได้มีดีเพียงเมืองประวัติศาสตร์ แต่ยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ลพบุรีมีอะไรดีบ้าง ตามไปชมกันเลยครับ

ขอเริ่มในเขตอำเภอเมืองก่อน ตั้งต้นในเขตเมืองเก่าครับ

พระนารายณ์ราชนิเวศน์

พระนารายณ์ราชนิเวศน์ หรือชาวลพบุรีเรียกกันติดปากว่า วังนารายณ์ เป็นพระราชวังที่สมเด็จพระนารายณ์มหาราชทรงโปรดให้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2209 เพื่อใช้เป็นที่ประทับ ล่าสัตว์ ออกว่าราชการ และต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง และพระองค์ทรงประทับ ณ พระราชวังแห่งนี้ประมาณ 8-9 เดือน ในช่วงปลายรัชกาลและเสด็จสวรรคต ณ พระที่นั่งสุทธาสวรรค์ ภายหลังจากการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระนารายณ์มหาราช พระราชวังแห่งนี้ก็ถูกทิ้งร้าง จนพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงโปรดให้บูรณะพระราชวังแห่งนี้และสร้างพระที่นั่งขึ้นใหม่ และพระราชทานนามว่า “พระนารายณ์ราชนิเวศน์” ครับ

ภายในวังนารายณ์แบ่งพื้นที่ออกเป็น 3 เขต คือ พระราชฐานชั้นนอก ชั้นกลาง และชั้นในครับ เดี๋ยวเราไปดูในเขตพระราชฐานชั้นนอกกันก่อนครับ


หมู่ตึกพระคลังศุภรัตน์หรือหมู่ตึกสิบสองท้องพระคลัง อยู่ในเขตพระราชฐานชั้นนอก เป็นอาคารก่ออิฐถือปูน ผนังประตูและหน้าต่างเจาะเป็นช่องโค้งแหลมจำนวน 12 ห้อง โดยเรียงกันเป็นแถวยาว 2 แถว แถวละ 6 ห้อง มีถนนตัดผ่าตรงกลางระหว่างแถว สันนิษฐานว่าหมู่ตึกสิบสองท้องพระคลังใช้เป็นสถานที่เก็บทรัพย์สมบัติหรือเก็บของครับ

 

 

 

แสดงความคิดเห็น