โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง เวที 4

24 กันยายน 2561 | โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง (5,421 เข้าชม)
แบ่งปัน:

วิเศษชัยชาญ อ่างทอง

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 

จัดสร้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี จังหวัดอ่างทอง

ระยะเวลาเริ่มโครงการ ในเดือนสิงหาคมและสิ้นสุดโครงการในเดือนกันยายน

ภายใต้โครงการกิจกรรมพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว ให้ดำเนินกิจกรรมพัฒนาอาหารพื้นถิ่น เมนูสำรับ (OTOP รสไทยแท้) ภายใต้โครงการพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว  กิจกรรมย่อย พัฒนาอาหารพื้นถิ่น (เมนูสำรับ)

โดยมีเป้าหมายพัฒนาสำรับอาหารพื้นถิ่นจำนวน 5 สำรับ จาก 5 หมู่บ้าน ในพื้นที่อำเภอวิเศษชัยชาญ และจัดทำแผนดำเนินงานกิจกรรมแบ่งเป็นขั้นตอน รวม 4 ขั้นตอน รวมกิจกรรมทั้งสิ้น  4 เวที ให้มีความรู้ เพื่อเพิ่มความเข้าใจในการปรุง และผลิตอาหารพื้นถิ่นให้มีมาตรฐานสะอาด ปลอดภัย ค้นหาอัตลักษณ์เฉพาะด้านอาหารพื้นถิ่นของหมู่บ้านให้เป็นสำรับเมนูต้อนรับนักท่องเที่ยวเริ่มจากการสำรวจพื้นที่ดำเนินการในหมู่บ้าน ประกอบด้วย

1 บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

2 บ้านหัวกงเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

3 บ้านมะขาม หมู่ 1 ตำบลไผ่จำศิล   อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

4 บ้านคลองขนาก หมู่ 1 ตำบลคลองขนาก  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

5  บ้านคลองน้ำเชี่ยว หมู่ 2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง


เวทีที่ 4 จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างทีมวิทยากรในชุมชนเพื่อแนะนำนักท่องเที่ยงที่เยี่ยมชม จำนวน 5 หมู่บ้าน  เริ่ม วันที่ 12 – 16 กันยายน 2561

บ้านศาลาดิน หมู่ที่ 1 ตำบลม่วงเตี้ย  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เมนูสำรับอาหารคาว 1.ปลาร้าสับ+ผักสด 2.แกงอ่อมใบยอ 3.ต้มโคล้งปลาช่อนย่าง 4. ไก่บ้านรวนสมุนไพร 

อาหารหวาน 1. เม็ดขนุนสองสหาย (เผือก+ถั่ว)

 
 
บ้านหัวกงเกวียน หมู่ที่ 6 ตำบลหัวตะพาน  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เมนูสำรับอาหารคาว 1. ปลาตะเพียนทอดกระเทียม 2. ต้มยำปลาสายบัว 3. แกงป่าปลาขูดสมุนไพร 4. คั่วปลาสมุนไพร  

อาหารหวาน 1. มะกรูดลอยแก้ว

บ้านมะขาม หมู่ 1 ตำบลไผ่จำศีล   อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เมนูสำรับอาหารคาว 1. ต้มยำสายบัว 2. แกงขี้เหล็ก 3. น้ำพริกเผาแมงดา 4. ปลาสลิดแดดเดียว

อาหารหวาน 1. ข้าวต้มมัด

บ้านคลองขนาก หมู่ 1 ตำบลคลองขนาก  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เมนูสำรับอาหารคาว 1. แกงเลียงป่า 2. ห่อหมก 3. ขนมจีนน้ำยา 4. หมี่แฉะ 

อาหารหวาน 1. ฝอยทอง

บ้านคลองน้ำเชี่ยว หมู่ 2 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง  อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

เมนูสำรับอาหารคาว 1. แกงนอกหม้อ 2. ต้มปลาร้าหน่อไม้ 3. ต้มแกงร้อนใส่กะทิ  4. น้ำพริกมะขาม

อาหารหวาน 1. บ้าบิ่น(ไม่ใส่นมแมว)

แสดงความคิดเห็น