เทศกาลกินปลาทูและของดีเมืองแม่กลอง ครั้งที่ 21 @สมุทรสงคราม

บริเวณศาลากลางจังหวัดสมุทรสงคราม , สมุทรสงคราม
14 ธันวาคม 2561 - 23 ธันวาคม 2561 | (11,170 เข้าชม)

แบ่งปัน:

เทศกาลกินปลาทูแม่กลอง ครั้งที่ ๒๑
ตอน “ปลาทูคู่โลก” (๑๔-๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๑)

งานเทศกาลกินปลาทูแม่กลอง เป็นงานประเพณีประจำปี ที่หอการค้าจังหวัดฯ จัดต่อเนื่องมา แม้จะไม่ได้มีงบประมาณจากภาครัฐมาสนับสนุน แต่ภาครัฐก็สนับสนุนด้านการให้เช่าใช้พื้นที่จัดงาน และการอำนวยความสะดวก งานนี้เป็นงานที่มีเนื้อหาแสดงถึงวิถีชีวิตเชิงวัฒนธรรมของคนสมุทรสงคราม เป็นงานที่กระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงครามอย่างมาก จากการประเมินผลของวิทยาลัยเทคนิคสมุทรสงคราม พบว่า ในสิบวันของงาน มีผู้คนหมุนเวียนมาเที่ยวชมและจับจ่ายใช้สอย ถึง๔๐๐,๐๐๐คน แต่ละคนใช้จ่ายเฉลี่ย ๕๑๗ บาท จนมีเงินหมุนเวียนทั้งระบบ ๒๐๐กว่าล้านบาท นอกจากนี้งานเทศกาลกินปลาทูแม่กลองยังเป็นงานที่ สสส(สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) ยกย่องว่าเป็นงานที่ดีที่สุดในบรรดางานที่ ทาง สสส สนับสนุน คือนอกจากเป็นงานที่ปลอดแอลกอฮอล์แล้วยังเป็นงานที่มีมิติทางสังคมสูงคือมีผู้คนทุกเพศ ทุกวัยมาร่วมกิจกรรมและชมสาระในงานนอกจากมารับประทานอาหาร

จากสถานการณ์ในรอบปีที่ผ่านมาที่ประชาชนไทย ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศรวมทั้งจังหวัดสมุทรสงครามอยู่ในภาวะถดถอย ประชาชนเกิดความท้อแท้ ทางหนึ่งที่จะช่วยแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของจังหวัดก็คือการจัดงานเทศกาลกินปลาทูนี้เพื่อสร้างความสุข และเพื่อกระจายรายได้สู่ประชาชนทุกระดับ และนอกจากนี้หากเราได้ทำให้คนที่มาเที่ยวในงานนี้ เกิดความรักความภูมิใจ ในความเป็นไทย ก็จะทำให้พวกเขาเหล่านี้พร้อมที่จะรักษา ดูแลแผ่นดินนี้ ให้คงอยู่อย่างมีศักดิ์ศรีชั่วลูกชั่วหลานต่อไป

รูปแบบการจัดงานแบ่งเป็นสามโซน
๑.ร้านอาหารปลาทู ที่ประกอบไปด้วยเมนูชูสุขภาพ ที่ปรุงจากปลาทูที่ขึ้นชื่อจากอ่าว ก.ไก่
โดยมีร้านอาหารชื่อดังของจังหวัดสมุทรสงครามที่มาร่วมออกร้าน

๒. นิทรรศการ ด้านศิลปะและสาระความรู้ จัดทำโดยเครือข่ายภาคประชาชน ภาคการศึกษา และมหาวิทยาลัย โดยมีบัณฑิต จากมหาวิทยาลัยศิลปากรและจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้วางรูปแบบร่วมกับเครือข่ายภาคประชาชน นอกจากนี้ยังมี การประกวดวาดภาพของเด็กและเยาวช, การแสดงผลงานภาพวาดจากศิลปินระดับมืออาชีพ, ผลงานนิสิต นักศึกษา จากคณะสถาปัติ วิทยาลัยช่างศิลป์ ที่จะนำเอาผลงานศิลปะทั้งภาพวาด และประติมากรรมขิงตน ที่ใช้ทำวิทยานิพนธ์ มาร่วมแสดง ซึ่งยากที่จะมีโอกาสเช่นนี้ แกลเลอรี่ภาพถ่าย หัวข้อ สีสัน of Samutsongkhram, การนำเสนอภาพแนวกราฟิตี้ และ เวทีเสวนาเรื่องดนตรี ศิลปะและเยาวชน

๓. รายการเวทีจะเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า กับศิลปะสมัยใหม่ ประกอบไปด้วย การแสดงโขนโรงนอก การบรรเลงดนตรีไทย การแสดงนาฏศิลป์ของเยาวชน การกระกวดแตรวงพื้นบ้าน การประกวดร้องเพลงลูกทุ่ง การประกวดดนตรีแม่กลองมิวสิคอวอร์ด และการแสดงดนตรีจากอดีตนักดนตรีอาชีพชาวจังหวัดสมุทรสงคราม ในนามกลุ่ม “แม่กลองลายคราม” การประกวดธิดาปลาทู คอนเสิร์ตอะตอม และเปาวลี

ทั้งหมดนี้ เพื่อสร้างความสุขให้กับชาวสมุทรสงคราม และผู้มาเที่ยวงาน และเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดสมุทรสงคราม

ข้อมูลเพิ่มเติม
https://www.facebook.com/PlatooFest/