งานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2555

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ , เพชรบูรณ์
21 มกราคม 2555 - 29 มกราคม 2555 | (1,769 เข้าชม)

แบ่งปัน:

   จังหวัดเพชรบูรณ์ และชมรมผู้ปลูกมะขามหวานจังหวัดเพชรบูรณ์ ได้กำหนดให้มีการจัดงานมะขามหวาน นครบาลเพชรบูรณ์ ประจำปี 2555 ขึ้นในระหว่างวันที่ 21 - 29 มกราคม 2555 ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดและเผยแพร่ชื่อเสียงของ มะขามหวานเพชรบูรณ์ ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง ตลอดจนหารายได้สนับสนุนกิจการสาธารณกุศลของสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัด เพชรบูรณ์ รวมถึงสร้างความบันเทิงสนุกสนานให้กับประชาชนด้วย
 
                                                  
 
ในการจัดงานปีนี้ จะมีการจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ทั้งภาคกลางวันและกลางคืน มีการจัดขบวนแห่ที่ยิ่งใหญ่ตระการตา การประกวดมะขามหวานและผลิตผลทางการเกษตร ใน"งานเกษตรแฟร์" การออกร้านมัจฉากาชาด การออกร้านจำหน่ายสินค้าหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ การแสดงนิทรรศการ การออกร้าน การจัดหางาน การประกวดฝีมือ และกิจกรรมการแสดงสร้างความรื่นเริงสนุกสนานมากมาย