เทศกาลตรุษจีนไชน่าทาวน์เยาวราช 2012

ถนนเยาวราช , กรุงเทพมหานคร
23 มกราคม 2555 - 23 มกราคม 2555 | (2,064 เข้าชม)

แบ่งปัน:

เพื่อเป็นการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและ ประเพณีท้องถิ่นให้ธำรงอยู่สืบทอดสู่ อนุชนรุ่นหลังและเฉลิมฉลองเทศกาลปีใหม่ (ตรุษจีน) ของชาวไทยเชื้อสายจีนที่มีอย่างยาวนาน มีการออกบูธจำหน่ายสินค้าและอาหารที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยและดีที่สุดจากย่าน เยาวราช