ไอ วิว เนเว่อร์ สไม อเกน

ดัวบิวทีเอฟ คาเฟ่ แอนด์ แกลอรี่ , กรุงเทพมหานคร
02 กุมภาพันธ์ 2555 - 31 มีนาคม 2555 | (806 เข้าชม)

แบ่งปัน:

2 กุมภาพันธ์ - 31 มีนาคม 2555 WTF เเกลลอรี่มีความยินดีขอเชิญท่านเข้าร่วมงานนิทรรศการศิลปะร่วมสมัย ““I’ll never smile again”” โดย ประพัทธ์ จิวะรังสรรค์ ศิลปินที่จบการศึกษาจาก Royal College of Art กรุงลอนดอน ผลงานของประพัทธ์นำเสนอความสับสนภายในใจของตัวศิลปินที่เกิดมาจากความขัด แย้งทางความคิดของโครงสร้างทางสังคม และชนชั้นในประเทศไทย
 
งานนิทรรศการครั้งนี้ได้รับแรงบันดาลใจจากความสัมพันธ์อันซับซ้อนในสังคม กับประเด็นเรื่องสิทธิส่วนบุคคลและอิสรภาพในการแสดงออกทางความคิด งานชุดนี้ถูกสร้างมาจากประสบการณ์ของศิลปินในระหว่างที่ได้รับทุนการศึกษา จากรัฐบาลไทยให้ไปศึกษาศิลปะที่กรุงลอนดอน โดยในระหว่างนั้น ศิลปินได้มีโอกาสเข้าร่วมกิจกรรมที่สำนักงานผู้ดูแลนักเรียนในประเทศอังกฤษ สถานเอกอัครราชทูตไทยหลายครั้ง อีกทั้งยังเคยเเสดงงานศิลปะในบริเวณพื้นที่อื่นซึ่งเชื่อมโยงกับพื้นที่ทาง ประวัติศาสตร์นั้นอีกด้วย ประสบการณ์เหล่านี้ส่งผลให้ศิลปินมีโอกาสสังเกตเห็นความหมายที่มีนัยยะสำคัญ ที่อยู่ในพิธีการและวิธีปฏิบัติของกลุ่มชนชั้นนำในสังคมไทยสมัยก่อน ที่ถูกถ่ายทอดออกมาผ่านทางหลักฐานวัตถุและภาพถ่าย  ข้อมูลเหล่านี้ใช้เป็นหลักฐานเพื่อหาคำตอบที่สืบเนื่องถึงเหตุการณ์ความขัด แย้งช่วงปี ค.ศ. 2010 ในสังคมไทย เหตุการณ์เหล่านี้สะท้อนให้เห็นยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความหวาดกลัวและสับสน (โดยเฉพาะเมื่อมองมาจากนอกประเทศไทย) ศิลปินพยายามถ่ายทอดความรู้สึกและเรื่องราวอันละเอียดอ่อนเหล่านี้ผ่าน ทางกระบวนการทางความคิดเเละเทคนิคการสร้างงานศิลปะเชิงซ้อนทางความหมายและ การใช้สัญลักษณ์
 
การค้นหาความจริงไม่ใช่วัตถุประสงค์ของนิทรรศการครั้งนี้ สิ่งที่สำคัญคือการถกเถียงเชิงวิพากษ์ การตั้งคำถาม การเปรียบเทียบ ปรับมุมมอง และทำความเข้าใจเรื่องราวที่เหนือการคาดเดา  รวมถึงสิ่งที่ถูกยกย่องให้อยู่เหนือมนุษย์จากคุณค่าของความเป็นมนุษย์ ซึ่งผู้ชมสามารถตีความได้อย่างอิสระจากการรับรู้ความหมายภายใต้พื้นผิวแห่ง “ความจริง” ของงานศิลปะเหล่านี้ เรื่องราวทั้งหมดที่ถูกนำเสนอในนิทรรศการครั้งนี้ถูกประมวลขึ้นเพื่อให้ผู้ ชมพิจารณาว่ายังคงสามารถยิ้มได้หรือไม่หลังจากได้ชมงานทั้งหมดแล้ว
 
ประพัทธ์เกิดในปี ค.ศ. 1979 จบการศึกษาระดับปริญญาโทจาก Royal Colledge of Art กรุงลอนดอนเมื่อปี ค.ศ. 2011 ปัจจุบันทำงานเป็นศิลปินและเจ้าหน้าที่ในสํานักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย กระทรวงวัฒนธรรม มีผลงานเเสดงมาเเล้วในเเกลลอรี่หลายเเห่งในกรุงเทพฯ เเละลอนดอน

แสดงความคิดเห็น