งานประเพณีรับบัว @ สมุทรปราการ

คลองสำโรง หน้าวัดบางพลีใหญ่ใน , สมุทรปราการ
09 ตุลาคม 2562 - 12 ตุลาคม 2562 | (114,013 เข้าชม)

แบ่งปัน:

งานประเพณีรับบัว @จังหวัดสมุทรปราการ
ช่วงเวลา :  วันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11 (ตรงกับวันที่ 12 ตุลาคม 2562)
ณ. คลองสำโรง หน้าวัดบางพลีใหญ่ใน อ.บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

สำหรับประเพณีรับบัว ซึ่งเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลก ถือเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณของชาวบางพลี จ.สมุทรปราการ ที่แสดงถึงความมีน้ำใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อคนต่างถิ่นที่อพยพเข้ามาอาศัยอยู่ และแสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิต ความผูกพันกับสายน้ำที่มีมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยในวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11  จะมีการอัญเชิญหลวงพ่อโตจำลอง ลงเรือแห่ไปตามลำคลองสำโรง เพื่อให้ประชาชนที่อยู่อาศัยบริเวณสองฝั่งคลอง ได้ร่วมสักการบูชาโดยการโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่ มีความเชื่อกันว่า หากสามารถโยนดอกบัวลงไปในเรือที่องค์หลวงพ่อโตประดิษฐานอยู่แล้ว อธิษฐานสิ่งใดไว้ก็จะประสบความสำเร็จดังหวัง

งานประเพณีรับบัว สมุทรปราการ

สำหรับงานประเพณีรับบัวประจำปี 2562 จังหวัดสมุทรปราการได้จัดกิจกรรมอย่างยิ่งใหญ่ โดยวันที่ 9 ตุลาคม 2562 พบกับพิธีเปิดงานประเพณีรับบัว ณ วัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวง

วันที่ 10 ตุลาคม 2562 จะมีขบวนแห่หลวงพ่อโตทางบกจากศาลเจ้าพ่อบางพลีไปจนถึงห้างอิมพีเรียลเวิล์ดสำโรง

วันที่ 11 ตุลาคม 2562 เวลา 06.30 เป้นต้นไป จะมีพิธีตักบาตรทางเรือ ณ ที่ว่าการอำเภอบางพลี

และวันที่ 12 ตุลาคม 2562 จะมีกิจกรรมไฮไลท์พิธีโยนบัว สักการะหลวงพ่อโต ชมขบวนแห่เรือหลวงพ่อโตทางน้ำ ซึ่งคาดว่าจะมีประชาชนจำนวนมากตลอดสองฝากฝั่งแม่น้ำนำดอกบัวมาโยนลงเรือหลวงพ่อโตด้วยความศรัทธา ขณะเดียวกันบรรยากาศภายในงานแถลงข่าวได้มีการแสดงชุด"สายใยแห่งศรัทธา สายธารแห่งวัฒนธรรม ประเพณีรับบัวสมุทรปราการ" พร้อมกับมีการเสวนาถึงที่มาของประเพณีรับบัวและรายละเอียดของงานประเพณีรับบัวที่กำลังจะเกิดขึ้นในปีนี้ ปิดท้ายด้วยมินิคอนเสิร์ตจาก ตรี ชัยณรงค์ ศิลปินลูกทุ่งชื่อดังด้วย

ทั้งนี้ ในสมัยอดีต หนุ่มสาวจะใช้การโยนดอกบัว เพื่อเสี่ยงทายเลือกคู่ครอง แต่เนื่องจากปัจจุบันสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ประกอบกับการคมนาคมทางบกที่สะดวกมากขึ้น ทำให้วิถีชีวิตของชาวบางพลีเริ่มเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น เพื่อมิให้ประเพณีรับบัว มรดกทางวัฒนธรรมที่ดีงามของชาวบางพลีถูกลืมเลือน ทางอำเภอบางพลีจึงได้ร่วมกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน อนุรักษ์ประเพณีนี้ไว้

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่
สำนักงานการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอบางพลี
โทรศัพท์ 0 2337 4059

แสดงความคิดเห็น