งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร @ เขตเทศบาลเมืองยโสธร

ณ สวนสาธารณะพญาแถน และเขตเทศบาลเมืองยโสธร , ยโสธร
06 พฤษภาคม 2556 - 12 พฤษภาคม 2556 | (4,357 เข้าชม)

แบ่งปัน:

 

งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร จัดขึ้น ณ สวนสาธารณะพญาแถน และเขตเทศบาลเมืองยโสธร ระหว่างวันที่ 6 - 12 พ.ค.56

 

งานประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นงานประเพณีท้องถิ่นของชาวอีสาน  ที่เกี่ยวข้องกับวิถีชีวิต และ ความเชื่อทางศาสนาของชาวอีสานมาช้านาน โดยเชื่อว่าเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลปักดำทำนา จะต้องจุดบั้งไฟขึ้นไปบูชาพญาแถนบนฟากฟ้า เพื่อขอให้พญาแถน ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นเทพแห่งฝน ได้ดลบันดาลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล เพื่อให้สรรพสิ่งบนผืนโลกได้ดำเนินวีถีชีวิตไปตามครรลองที่ควรจะเป็น โดยเฉพาะผู้คนบนผืนดินอีสาน ที่มีวิถีชีวิตผูกพันกับการทำใร่ทำนามาช้านาน ต้องอาศัยข้าวและพืชผลทางการเกษตรในการหล่อเลี้ยงดำรงชีวิตมาโดยตลอด น้ำฝนจากฟ้าจึงมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง พิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ คืองานประเพณีแห่และจุดบั้งไฟจึงถูกสร้างสรรค์ขึ้นมาเพื่อเป็นความหวังและ กำลังใจ ของชาวอีสานมาโดยตลอด

 

ประเพณีบุญบั้งไฟ หรือบุญเดือนหก จัดขึ้นเป็นประจำปีทุกปี ในช่วงอาทิตย์ที่ 2 ของเดือนพฤษภาคม ก่อนที่จะถึงฤดูลงมือทำนา

 

ทำไมงานบุญบั้งไฟของชาวยโสธรถึงน่าสนใจ 

 

เนื่องจากบุญบั้งไฟของชาวยโสธร เป็นบุญบั้งไฟนานาชาติ โดยมีบั้งไฟจากประเทศญี่ปุ่น และประเทศเพื่อนบ้านมาร่วมงานทุกปี  ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลก และดึงดูดชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวชมจำนวนมาก มีการประกวดแห่เซิ้งบั้งไฟ  บั้งไฟสวยงาม ประกวดกองเชียร์  การประกวดธิดาบั้งไฟโก้ ฯลฯ

 

ตารางเวลากิจกรรมในงาน

 

วันจันทร์ที่ 6 พฤษภาคม 2556

 • มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP บริเวณด้านหน้าโรงเรียนเทศบาล ๑ หน้าสำนักงานเทศบาลเมืองยโสธร และลานอเนกประสงค์ เทศบาลเมืองยโสธร
 • ชมกระบวนการจัดทำบั้งไฟสวยงามและบั้งไฟจุดขึ้นสูงของคุ้มวัดในเขตเทศบาล
 • พิธีเปิดการแสดงงานสมโภช ประเพณีบุญบั้งไฟ ณ เวทีการแสดงและมหกรรมอาหาร

 

วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม 2556

 • ชมการสาธิตการทำบั้งไฟญี่ปุ่นและบั้งไฟเกาหลี ณ สถานที่กำหนด
 • มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP
 • ชมกระบวนการจัดทำบั้งไฟสวยงามและบั้งไฟจุดขึ้นสูงของคุ้มวัดในเขตเทศบาล
 • การแสดงสมโภชงานประเพณีบุญบั้งไฟ มหกรรมอาหาร การแสดงบนเวที 

 

วันพุธที่ 8 พฤษภาคม 2556

 • ชมการสาธิตการทำบั้งไฟญี่ปุ่นและบั้งไฟเกาหลี ณ สถานที่กำหนด
 • มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP
 • ชมกระบวนการจัดทำบั้งไฟสวยงามและบั้งไฟจุดขึ้นสูงของคุ้มวัดในเขตเทศบาล
 • การแสดงสมโภชงานประเพณีบุญบั้งไฟ มหกรรมอาหาร การแสดงบนเวที 

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤษภาคม 2556

 • ชมการสาธิตการทำบั้งไฟญี่ปุ่นและบั้งไฟเกาหลี ณ สถานที่กำหนด
 • มหกรรมจำหน่ายสินค้าและการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP
 • ชมกระบวนการจัดทำบั้งไฟสวยงามและบั้งไฟจุดขึ้นสูงของคุ้มวัดในเขตเทศบาล
 • การแสดงสมโภชงานประเพณีบุญบั้งไฟ มหกรรมอาหาร การแสดงบนเวที

 

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2556

 • ชมบั้งไฟสวยงาม ชมบั้งไฟโบราณ ตั้งโชว์ตามแนวถนนแจ้งสนิทด้านทิศเหนือจากศาลากลางจังหวัดยโสธร ถึงหน้าศาลจังหวัดยโสธรให้นักท่องเที่ยวได้บันทึกภาพ
 • ชมมหกรรมการประกวดกองเชียร์


วันเสาร์ที่ 11 พฤษภาคม 2556

 • ชม ขบวนแห่บั้งไฟนานาชาติ /ไทย/ ญี่ปุ่น/ เวียดนาม/ ลาว /และเกาหลี
 • ชม การประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม/การฟ้อนรำสวยงาม

 

วันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2556

 • ชมการจุดบั้งไฟจากนานาชาติ
 • การแข่งขันการจุดบั้งไฟขึ้นสูง จากคุ้มวัดต่างๆ ณ สวนสาธารณะพญาแถน)

 

ขอชวนคุณไป ชมขบวนแห่บั้งไฟ และการจุดบั้งไฟแสน และบั้งไฟหมื่น ชมวิถีของคนทำบั้งไฟ และบรรยากาศการทำบั้งไฟ ได้ที่ งานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร 6 - 12 พ.ค.นี้

แสดงความคิดเห็น