ประเพณีชักพระทางเรือเกาะพะงัน @ จ.สุราษฎร์ธานี

ณ ท่าเทียบเรือท้องศาลา , สุราษฎร์ธานี
01 พฤศจิกายน 2558 - 30 พฤศจิกายน 2558 | (4,684 เข้าชม)

แบ่งปัน:

 

ประเพณีชักพระทางเรือเกาะพะงัน  ณ ท่าเทียบเรือท้องศาลา เกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี

การชักพระทางน้ำของชุมชนจาก 5 โซน ทั่วเกาะ การแข่งขันเรือพาย ชักพุ่มผ้าป่าหน้าหาด  รอบเกาะ นิทรรศการแสดงเรื่องราวสมัยพุทธกาลอันเกี่ยวเนื่องกับที่มาของงานประเพณีชักพระ การแสดงแสง  เสียง ตามรอยรัชกาลที่ 5 ค้นคุณค่าเกาะพะงัน กิจกรรม “กินห่อริมเล”

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

 

 

สอบถามข้อมูล :  โทร. +66 7737 7064 - 5 ททท.สำนักงานสุราษฎร์ธานี โทร. +66 7728 8817 - 9

แสดงความคิดเห็น