งานประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครราชสีมา

ณ. บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (บุ่งตาหลั่ว)และบริเวณรอบคูเมืองลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี , นครราชสีมา
31 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 | (13,509 เข้าชม)

แบ่งปัน:

ขอเชิญร่วมสืบสาน ประเพณีไทย ในงาน ประเพณีลอยกระทงจังหวัดนครราชสีมา วันที่ 31 ตุลาคม 2563  ณ. บริเวณสวนน้ำเฉลิมพระเกียรติ ร. 9 (บุ่งตาหลั่ว), มหาวิทยาลัยราชมงคลอีสานฯ,ทั่วทั้งจังหวัดนครราชสีมา , บริเวณรอบคูเมืองลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี , บริเวณบึงหัวทะเล ตำบลหัวทะเล

กิจกรรมภายในงาน

  • ชมขบวนอัญเชิญพระประทีปพระราชทานฯ
  • การแสดงดนตรีของศิลปิน
  • การประกวดกระทงสวยงาม
  • การประกวดนางนพมาศ
  • การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : อบจ.นครราชสีมาโทร. 04426  0442, 0 4424  3878  เทศบาลนครนครราชสีมาโทร. 0 4423 4763,0 4423 4752