งานเทศกาลประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมือง แม่กลอง @ จ.สมุทรสงคราม

ณ บริเวณวัดภุมรินทร์กุฎีทอง และบริเวณอุทยาน ร.2 , สมุทรสงคราม
31 ตุลาคม 2563 - 31 ตุลาคม 2563 | (8,344 เข้าชม)

แบ่งปัน:

PaiNaiDii.Com ชวนคุณไปลอยกระทงแบบวิถีพอเพียง ในงานเทศกาลประเพณีลอยกระทงกาบกล้วยเมือง แม่กลอง ในวันที่ 31 ตุลาคม 2563 ณ บริเวณ อุทยาน ร.2 , วัดภุมรินทร์กุฎีทอง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม

ภายในงานพบกับ มหัศจรรย์สีสันแห่งสายน้ำ ตามครรลองวิถึพอเพียง ลอยกระทงกาบกล้วย เมืองแม่กลอง กลางสายน้ำกว่า 200,000 ใบ

 

สามารถสอบถามรายละเอียด ได้ที่ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 0-3471-1893 ในวันและเวลาราชการ , www.samutsongkhram

แสดงความคิดเห็น