งานเทศกาลทะเลบัวแดง @หนองหาน กุมภวาปี จ.อุดรธานี

หนองหาน , อุดรธานี
01 ธันวาคม 2562 - 29 กุมภาพันธ์ 2563 | (20,767 เข้าชม)

แบ่งปัน:

 

ร่วมสัมผัสความงามของดอกบัวแดง ใน งานเทศกาลทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี 2562 ณ อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี
ธันวาคม 2562 - กุมภาพันธ์ 2563

ทะเลบัวแดง ตั้งอยู่ในอำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี อยู่ในบึงน้ำจืด บึงหนองหาน แหล่งน้ำธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ไป ด้วย พันธุ์ปลา พันธุ์นก และพืชน้ำ จำนวนมาก โดยดอกบัวจะออกดอกมีปริมาณมากที่สุดในช่วงเดือนธันวาคม – กุมภาพันธ์ และค่อย ๆ ลดปริมาณ ลงในเดือนมีนาคม ดอกบัวจะบานในช่วงเช้าตรู่จนถึงเวลาประมาณ 11.00 น. นักท่องเที่ยวจะมองเห็น ดอกบัวแดง บานเต็มท้องน้ำ หนองหานสุดลูกหูลูกตางดงามอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ จึงเป็นที่มาของคำว่า ทะเลบัวแดง ซึ่งในทุกปี นักท่องเที่ยว สามารถความงดงามของทะเลบัวแดง หนองหานกุมภวาปี ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือนธันวาคม จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี  มีงานเทศกาลทะเลบัวแดงบาน หนองหานกุมภวาปี ณ วัดบ้านเดียม ตำบลเชียงแหว อำเภอกุมภวาปี จังหวัดอุดรธานี

สำหรับท่านที่ต้องการติดต่อขอใช้บริการเรือเพื่อชมความงดงามของบัวแดง สามารถติดต่อสอบถามเรือที่ให้บริการตามท่าเรือต่างๆ ตามข้อมูลด้านล่างนี้
-ท่าเรือบ้านเตียม หมายเลขโทรศัพท์ 08-9395-0871
-ท่าเรือเชียงแหว หมายเลขโทรศัพท์ 08-1872-8213, 08-8310-4767
-ท่าเรือหัวดอนดง หมายเลขโทรศัพท์ 09-3931-4179, 08-4708-2323
-ท่าเรือดอนสาย หมายเลขโทรศัพท์ 08-6230-2424, 08-3361-9927
-ท่าเรือแชแล หมายเลขโทรศัพท์ 08-5002-3557
-ท่าเรือโนนน้ำย้อย หมายเลขโทรศัพท์ 09-5002-3557

อัตราค่าบริการ:
– 300 บาท เรือนั่งไม่เกิน 10 คน ระยะใกล้
– 500 บาท เรือนั่งไม่เกิน 10 คน ระยะไกล
– 600 บาท เรือบริการขนาดใหญ่ นั่งได้ 6-10 คน
– เรือหางยาว คนละ 100 บาท นั่งได้ 2-3คน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม :
ที่ทำการปกครองอำเภอกุมภวาปี โทรศัพท์ 042 - 334 - 446  
สำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานอุดรธานี โทรศัพท์  042 - 325 - 496, 042 - 326 - 436
https://www.facebook.com/kumphawapilotus/

แสดงความคิดเห็น