ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต 2562 @ จังหวัดภูเก็ต

, ภูเก็ต
10 กุมภาพันธ์ 2562 - 12 กุมภาพันธ์ 2562 | (4,856 เข้าชม)

แบ่งปัน:

ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต 2562 จังหวัดภูเก็ต

เทศบาลนครภูเก็ต ร่วมกับเครือข่ายการจัดงานทางวัฒนธรรม (กว่า ๑๓ หน่วยงาน) กำหนดจัดงาน "ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต ครั้งที่ ๒๐" ระหว่างวันที่ ๑๐ - ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ณ บริเวณย่านเมืองเก่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ออนุรักษ์ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิต ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตะหนักและเห็นคุณค่าในสถาปัตยกรรมทางประวัติศาสตร์ อันเป็นมรดกล้ำค่าของเมืองให้คงอยู่สืบไป

ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เฟซบุ้ก : ตรุษจีนย้อนอดีตเมืองภูเก็ต

แสดงความคิดเห็น