Thailand Bakery & Ice Cream 2021 @ไบเทคบางนา

ไบเทค บางนา , กรุงเทพมหานคร
15 กรกฎาคม 2564 - 18 กรกฎาคม 2564 | (36,589 เข้าชม)

แบ่งปัน:

Thailand Bakery & Ice Cream 2021 (15th edition) งานแสดงเบเกอรี่และไอศกรีม แพลตฟอร์มสำหรับการขยายธุรกิจเบเกอรี่และไอศกรีม ภายในงานรวบรวมผู้ประกอบการทั้งผู้ผลิต ผู้นำเข้า ผู้ส่งออก ผู้จำหน่ายตั้งแต่วัตถุดิบ อุปกรณ์ ไปจนถึงเครื่องมือเครื่องใช้สำหรับธุรกิจร้าน เบเกอรี่ และไอศกรีม จากทุกมุมโลก ที่สามารถเชื่อมต่อธุรกิจ ครอบคลุมตั้งแต่เบเกอรี่โฮมเมด ร้านขายส่ง ร้านอาหาร เจ้าของร้านกาแฟ ร้านค้าปลีก โรงแรม ผู้ให้บริการด้านอาหาร ฯลฯ 

 

Date: 15 - 18 July 2021
Time: 10.00-19.00 hrs.
Venue: EH106 
Website >> www.thailandbakery.net
Organizer by:    KAVIN INTERTRADE CO., LTD.