มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 3 (Money Expo 2019) @ไบเทคบางนา

ฮอลล์ 99 - 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค , นนทบุรี
28 พฤศจิกายน 2562 - 01 ธันวาคม 2562 | (22,561 เข้าชม)

แบ่งปัน:

มหกรรมการเงิน Money Expo ตลาดนัดทางการเงินการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาค จัดโดย วารสารการเงินธนาคารนิตยสารในเครือ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

งานมหกรรมการเงิน Money Expo คือ สื่อกลางเชื่อมโยง ระหว่าง ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชนสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันสุขภาพ บริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น กับประชาชนผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ารายย่อย เจ้าของธุรกิจ และนักลงทุน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 3
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2562
ฮอลล์ 99 - 100 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค

Contact Event Organizer
บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
โทร. 0 2691 4126
เว็บไซต์: www.moneyexpo.net
FB : Money Expo

แสดงความคิดเห็น