มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 4 (Money Expo 2020) @ ไบเทคบางนา

ฮอลล์ EH 103 - 104 ไบเทค บางนา , กรุงเทพมหานคร
17 ธันวาคม 2563 - 20 ธันวาคม 2563 | (25,896 เข้าชม)

แบ่งปัน:

มหกรรมการเงิน Money Expo ตลาดนัดทางการเงินการลงทุนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทย และภูมิภาค จัดโดย วารสารการเงินธนาคารนิตยสารในเครือ บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด

งานมหกรรมการเงิน Money Expo คือ สื่อกลางเชื่อมโยง ระหว่าง ธนาคารรัฐ ธนาคารเอกชนสถาบันการเงิน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน บริษัทประกันชีวิต บริษัทประกันวินาศภัย บริษัทประกันสุขภาพ บริษัทผู้ค้าทองคำ/โกลด์ฟิวเจอร์ส บริษัทเช่าซื้อรถยนต์ และหน่วยงานของภาครัฐที่เกี่ยวข้องกับการเงินการลงทุน อาทิ ธนาคารแห่งประเทศไทย ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เป็นต้น กับประชาชนผู้บริโภคที่เป็นลูกค้ารายย่อย เจ้าของธุรกิจ และนักลงทุน ให้สามารถเข้าถึงบริการทางการเงินและการลงทุนอย่างเท่าเทียมกันในทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

มหกรรมการเงิน กรุงเทพฯ ส่งท้ายปี ครั้งที่ 4 (Money Expo 2020)
วันที่ 17–20 ธันวาคม 2563
ฮอลล์ EH 103 - 104 ไบเทค บางนา


Contact Event Organizer

บริษัท มีเดีย แอสโซซิเอตเต็ด จำกัด
โทร. 0 2691 4126
เว็บไซต์: www.moneyexpo.net
FB : Money Expo