ประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2562 @ จังหวัดนครพนม

วัดพระธาตุพนมวรมหาวิหาร , นครพนม
06 ตุลาคม 2562 - 14 ตุลาคม 2562 | (2,315 เข้าชม)

แบ่งปัน:

ประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2562

งานประเพณีไหลเรือไฟจังหวัดนครพนม ประจำปี กำหนดจัดขึ้นทุกวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 11 ถึงวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11 โดยในปี พ.ศ.2562 ตรงกับวันที่ 6 -14 ตุลาคม 2562 มหกรรมไหลเรือไฟ วันที่ 13 ตุลาคม 2562 (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11) รวม 9 วัน 9 คืน #งานประเพณีไหลเรือไฟนครพนมประจำปี2562

ประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2562

ประเพณีไหลเรือไฟ ประจำปี 2562

แสดงความคิดเห็น