งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18

, นนทบุรี
25 มีนาคม 2563 - 05 เมษายน 2563 | (1,628,329 เข้าชม)

แบ่งปัน:

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48

งานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 48 และงานสัปดาห์หนังสือนานาชาติ ครั้งที่ 18 (Bangkok International Book Fair 2020) ระหว่างวันที่ 25 มีนาคม - 5 เมษายน 2563 ในรูปแบบออนไลน์

 

Organizer :  

สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือแห่งประเทศไทย
http://www.pubat.or.th/
https://www.facebook.com/bookthai
Tel: 0-2954-9560-4 ต่อ 101

แสดงความคิดเห็น