งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก (TITF) ครั้งที่ 23 @ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ , กรุงเทพมหานคร
09 สิงหาคม 2561 - 12 สิงหาคม 2561 | (153,859 เข้าชม)

แบ่งปัน:

งานเที่ยวทั่วไทย ไปทั่วโลก ครั้งที่ 23 เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย และเปิดโอกาสทางการตลาดให้มากยิ่งขึ้น

Date : 09 August -12 August 2018
Time : 10.00-20.00
Location : Plenary Hall 1-3, Plaza, Meeting Room 1-4, Zone C-Grd, C-2, Plaza

Organizer : สมาคมไทยบริการท่องเที่ยว
For more information Please visit :
www.titf-ttaa.com/

แสดงความคิดเห็น