งานพระนครคีรี-เมืองเพชร ประจำปี 2562 @ เพชรบุรี

พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนครคีรี (เขาวัง) , เพชรบุรี
08 กุมภาพันธ์ 2562 - 17 กุมภาพันธ์ 2562 | (23,303 เข้าชม)

แบ่งปัน:

งานพระนครคีรี เมืองเพชร ประจำปี 2562 เพชรบุรี

จังหวัดเพชรบุรี ขอเชิญชวนทุกท่านร่วมแต่งไทยเที่ยวงานพระนครคีรี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เขาวัง–บริเวณโดยรอบ

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ได้มีการกำหนดให้จัดงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 ในวันที่ 1 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 แต่เนื่องจากสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้บรรจุงานไว้ในปฎิทินการท่องเที่ยวในสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ทุกปี ดังนั้น เพื่อให้การจัดงานเป็นไปตามปฏิทินการท่องเที่ยว จังหวัดเพชรบุรีจึงเปลี่ยนแปลงวันที่จะจัดงานพระนครคีรี - เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 จากเดิม วันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2562 เป็น สัปดาห์ที่ 2 ของเดือนกุมภาพันธ์ คือ วันที่ 8-17 กุมภาพันธ์ 2562

ภายในงานจะมีการจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย อาทิเช่น การประดับไฟ พลุ การแสดง ขบวนแห่ งานศิลปวัฒนธรรม งานสกุลช่างเมืองเพชร การจัดจำหน่ายสลากกาชาด ฯลฯ โดยกำหนดให้มีการแต่งชุดไทยเข้าเที่ยวชมงาน ทั้งนี้ ยังมีการเพิ่มจุดถ่ายภาพแบ็คดรอปเป็นสถานที่บนเขาวังที่ด้านล่าง เพื่อให้ผู้ที่สภาพร่างกายไม่พร้อมเดินทางขึ้นเขาวังสามารถถ่ายภาพได้

ท่านที่สนใจเที่ยวงานพระนครคีรี-เมืองเพชร ครั้งที่ 33 ประจำปี 2562 สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  TAT Call Center 1672 และ ททท. สำนักงานเพชรบุรี หมายเลขโทรศัพท์ 032-471005-6

แสดงความคิดเห็น