Thailand International Motor Expo 2018 @อิมแพค เมืองทองธานี

IMPACT Challenger 1-3 เมืองทองธานี , นนทบุรี
29 พฤศจิกายน 2561 - 10 ธันวาคม 2561 | (99,477 เข้าชม)

แบ่งปัน:

"มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 35" หรือ The 35th Thailand International Motor Expo 2018

งานแสดงรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวเนื่องยิ่งใหญ่ส่งท้ายปลายปี ภาพรวมการจัดงานปีนี้ยังคงเน้นมาตรฐานการจัดงานระดับสากล ภายใต้แนวคิด เชื่อมโลก...เชื่อมคน ยานยนต์อัจฉริยะ ซึ่งใช้พื้นที่จัดงานรวมทั้งสิ้น 80,000 ตารางเมตร สำหรับจัดแสดงรถยนต์ จักรยานยนต์ เครื่องเสียงรวมถึงจัดกิจกรรมอื่นๆ มากมาย


บัตรเข้าชมงาน : 100 บาท

Contact Event Organizer
บริษัท สื่อสากล จำกัด
โทร. 02 641 8444
เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th

แสดงความคิดเห็น