Thailand International Motor Expo 2020 @อิมแพค เมืองทองธานี

IMPACT Challenger 1-3 เมืองทองธานี , นนทบุรี
02 ธันวาคม 2563 - 13 ธันวาคม 2563 | (178,498 เข้าชม)

แบ่งปัน:

~ รวมภาพรถยนต์ภายในงาน Motor Expo 2019 

~ รวมภาพพริตตี้ภายในงาน Motor Expo 2019 

“ภาพจากปีที่แล้ว... มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” ณ Challenger 1-3 IMPACT เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 29 พฤศจิกายน-10 ธันวาคม 2562

Motor Expo 2019 -โลดแล่นทันใด ทะยานไปด้วยกัน [Ride and Drive Together Now]
งาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” หรือ The 36th Thailand International Motor Expo 2019 มีแนวคิดปีนี้ว่า ตลาดยานยนต์ไทยกำลังขยายตัว เข้าถึงผู้บริโภคทุกกลุ่ม ซึ่งทำให้คำว่า “ยานยนต์” มิได้หมายถึงเพียงรถยนต์ เหมือนในอดีต แต่ยังหมายรวมถึงจักรยานยนต์ เรือ และเครื่องบินขนาดเล็ก ตลอดจนยานพาหนะทุกประเภท ที่สามารถขับเคลื่อนพาเราโลดแล่นไปยังจุดหมายปลายทางได้

Motor Expo 2019

ยิ่งกว่านั้น ยานยนต์แต่ละประเภทยังมีการออกแบบให้สอดคล้องกับความต้องการใช้งาน เช่น รถยนต์ แบ่งเป็นรถยนต์นั่ง รถกิจกรรมกลางแจ้ง รถอเนกประสงค์ รถเพื่อการพาณิชย์ พลังงานที่ใช้ขับเคลื่อนก็เลือกได้ ทั้งน้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันกับไฟฟ้า และไฟฟ้าล้วน เป็นต้น

ขณะที่ รถจักรยานยนต์ และเรือ ตลอดจนพาหนะประเภทอื่น อาจมีความหลากหลายน้อยกว่า แต่ก็มีพัฒนาการด้านเทคโนโลยีมาทดแทน เพื่อตอบสนองผู้ขับขี่ และประสบการณ์การเดินทางที่แตกต่างออกไป

Motor Expo 2019

อย่างไรก็ตาม แม้ยานยนต์จะมีเอกลักษณ์ รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และนวัตกรรมเป็นของตัวเอง แต่ต่างก็เพียบพร้อม ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ปลอดภัย และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีคุณสมบัติพื้นฐานของยานยนต์แห่งอนาคต ซึ่งประกอบด้วย การเชื่อมต่อหลายรูปแบบ ระบบช่วยขับอัตโนมัติ ระบบที่เอื้อต่อการใช้ร่วมกัน หรือใช้เพื่อการบริการ และระบบขับเคลื่อนด้วยไฟฟ้า ที่สำคัญ ไม่ว่าจะชื่นชอบการขับเคลื่อนบนยานยนต์ประเภทใด ก็สามารถเดินทาง และทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกันได้โดยไร้ข้อจำกัด

Motor Expo 2019

“ด้วยเหตุนี้ จึงจัดงาน “มหกรรมยานยนต์ ครั้งที่ 36” ขึ้น เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมยานยนต์ไทยให้ขยายตัวอย่างกว้างขวางตามนิยามใหม่ และเพื่อส่งสัญญาณให้ผู้ใช้ยานยนต์ทุกประเภท สัมผัสปุ่มสตาร์ท แล้วกดหรือบิดคันเร่งให้มิด ตามแนวคิด โลดแล่นทันใด ทะยานไปด้วยกัน - Ride and Drive Together Now”

Contact Event Organizer
บริษัท สื่อสากล จำกัด
โทร. 02 641 8444
เว็บไซต์: www.motorexpo.co.th

แสดงความคิดเห็น