ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่ @ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

ข่วงประตูท่าแพ , เชียงใหม่
20 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561 | (41,910 เข้าชม)

แบ่งปัน:

งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561
20 พฤศจิกายน 2561 - 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ จังหวัดเชียงใหม่

กิจกรรม  : สืบสานวัฒนธรรม“งานประเพณีเดือนยี่เป็ง ประจำปี 2561 ทั่วเมืองเชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมที่โดดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของชาวล้านนา ในงานมีกิจกรรม ได้แก่

 • กิจกรรม “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง” วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ ลานอนุสาวรีย์สามกษัตริย์เวลา 18.00 น. - 23.00 น.
 • การแสดงประติมากรรมโคมไฟสีสันยี่เป็ง วันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2561 ณ รอบคูเมือง ประตูเมืองและแจ่งเมือง เวลา 19.00 น. – 22.00 น.
 • พิธีเปิดงาน “ประเพณีเดือนยี่เป็ง” ประจำปี 2561 วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 18.00 น.
 • การประกวดหนูน้อยยี่เป็ง วันที่ 21 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 19.00 น.
 • การประกวดเทพี-เทพบุตรยี่เป็ง วันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ เวลา 19.00 น. – 23.00 น.
 • พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิ , เจดีย์ขาว , ขอขมาแม่น้ำปิง วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ , ท่าน้ำศรีโขง เวลา 08.09 น. – 10.30 น.
 • การประกวดกระทงฝีมือใบตอง-ดอกไม้สด วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 09.00 น. – 15.00 น.
 • การแสดงศิลปวัฒนธรรม วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2561 ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เวลา 19.00 น. – 22.00 น.
 • การปล่อยกระทงสายสืบสานล้านนา วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 ณ ลำน้ำปิง หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เวลา 19.00 น. และ 22.00 น.
 • การประกวดขบวนแห่กระทงใหญ่ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ข่วงประตูท่าแพ-สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่เวลา 19.00 น. – 23.00 น.
 • การแสดงพลุเฉลิมพระเกียรติฯ วันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ลำน้ำปิง หน้าสำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ เวลา 19.30 น. และ 21.30 น.


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเชียงใหม่ โทร 0-5324-8604-5

แสดงความคิดเห็น