ASEAN Retail 2019 (4rd edition) @ไบเทคบางนา

ไบเทค บางนา ฮอลล์ 103 , กรุงเทพมหานคร
11 กรกฎาคม 2562 - 14 กรกฎาคม 2562 | (9,829 เข้าชม)

แบ่งปัน:

งาน ASEAN Retail 2019 ปีที่ 4 เป็นงานแสดงนานาชาติสำหรับธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้า แบบครบวงจร เป็นเวทีสำหรับผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ผู้นำเข้า ที่ต้องการแสดงศักยภาพของตัวเอง นำเสนอสินค้าเทคโนโลยีรวมถึงนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าปลีกใหม่ล่าสุดให้กับผู้ใช้ อีกทั้งยังเป็นเวทีสร้างความรับรู้ เสริมสร้างภาพลักษณ์องค์กร สินค้า สร้างเครือข่ายทางธุรกิจและขยายฐานลูกค้าเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจค้าปลีก ซุปเปอร์มาร์เก็ต ห้างสรรพสินค้า โมเดิร์นเทรดและศูนย์การค้าในไทยและอาเซียน  

วัน: 11-14 กรกฎาคม 2562
สถานที่: EH 103, BITEC, Bangkok
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.aseanretailshow.com/

แสดงความคิดเห็น