จดทะเบียนสมรสในงานเบญจมาศบานในม่านหมอก 2563 @ จังหวัดนครราชสีมา

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี , นครราชสีมา
14 กุมภาพันธ์ 2563 - 14 กุมภาพันธ์ 2563 | (3,245 เข้าชม)

แบ่งปัน:

จดทะเบียนสมรสในงานเบญจมาศบานในม่านหมอก 2562 จังหวัดนครราชสีมา 

กิจกรรมจดทะเบียนสมรส ภายในงานเทศกาลดอกเบญจมาศบาน ครั้งที่ 18 ณ แปลงเบญจมาศข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี ในวันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563

สำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ที่ว่าการอำเภอวังน้ำเขียว หมายเลขโทรศัพท์ 044-22 8246 องค์การบริหารส่วนตำบลไทยสามัคคี หมายเลขโทรศัพท์ 044-22 8888 และ ททท. สำนักงานนครราชสีมา หมายเลขโทรศัพท์ 044-213030, 044-213666

แสดงความคิดเห็น