อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11 @ไบเทคบางนา

EH101 ไบเทค บางนา , กรุงเทพมหานคร
30 มกราคม 2563 - 02 กุมภาพันธ์ 2563 | (1,507 เข้าชม)

แบ่งปัน:

อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11 ไบเทคบางนา

อัตลักษณ์แห่งสยาม ครั้งที่ 11 ภายใต้แนวคิด “เสน่ห์แห่งภูมิปัญญา”

จัดขึ้นเพื่อครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม ทายาทช่างศิลปหัตถกรรม และ ประชาชนทั่วไปได้เข้าชม

กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย:

1. นิทรรศการเผยแพร่พระราชกรณียกิจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

2. พื้นที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์จากมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และส่วนสาธิตการทำงานโดยสมาชิกมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

3. นิทรรศการ และจัดแสดงผลิตภัณฑ์ครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่างศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม ประจำปี 2563 เพื่อให้ความรู้ เผยแพร่เกียรติประวัติ ผลงาน เทคนิคเชิงช่าง รวมถึงการถ่ายทอดแนวคิด แรงบันดาลใจในการทำงานหัตถกรรม ผ่านนิทรรศการ อันจะนำไปสู่การสร้างการรับรู้ เรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจและช่วยกันอนุรักษ์งานศิลปหัตถกรรมของชาติให้คงอยู่ต่อไป

4. การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปหัตถกรรมของครูศิลป์ของแผ่นดิน ครูช่าง ศิลปหัตถกรรม และทายาทช่างศิลปหัตถกรรม กว่า 200 คูหา

 

วันที่: 30 มกราคม – 2 กุมภาพันธ์ 2563

เวลา: 10.00-20.00

สถานที่ EH101

แสดงความคิดเห็น