Gift Fair 2020 @ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่

ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 , เชียงใหม่
27 พฤศจิกายน 2563 - 06 ธันวาคม 2563 | (610 เข้าชม)

แบ่งปัน:

Gift Fair 2020 ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 เชียงใหม่

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม (กสอ.) ขอเชิญผู้ที่กำลังค้นหาผลิตภัณฑ์คุณภาพ เพื่อเป็นของขวัญ ของฝาก ในช่วงเทศกาลปีใหม่  ร่วมกิจกรรม งานนิทรรศการหัตถกรรม ของขวัญ ของที่ระลึก ครั้งที่ 30 หรืองาน Gift Fair 2020 รวมร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของตกแต่ง ของที่ระลึก จากผู้ผลิตและผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)  วิสาหกิจชุมชน  ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มคลัสเตอร์ตลอดจน ผลิตภัณฑ์  TOP OTOP และ สินค้าแฮนด์เมด ที่เหมาะสำหรับเป็นของขวัญในโอกาสพิเศษต่างๆ กว่า 300 ร้านค้า ให้เลือกซื้อหาได้อย่างเต็มที่ ซึ่งส่วนใหญ่โครงการคนละครึ่ง ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว

มีกำหนดจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 27 พฤศจิกายน – 6  ธันวาคม 2563  เวลา 10.00 น. – 20.00 น. ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรม ภาคที่ 1 โทรศัพท์ 053 245 361 หรือที่ สำนักงานเลขานุการกรม กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โทรศัพท์ 0 2202 4414-18 หรือติดตามความเคลื่อนไหวได้ที่ www.facebook.com/dipindustry และ www.dip.go.th