NaSatta Light Festival @ ณ สัทธา อุทยานไทย

ณ สัทธา อุทยานไทย ราชบุรี , ราชบุรี
02 ธันวาคม 2564 - 30 มกราคม 2565 | (1,671 เข้าชม)

แบ่งปัน:

ปลายปีนี้ ให้แสงไฟเป็นแรงบันดาลใจในชีวิต ชวนคนพิเศษมาดูไฟด้วยกันนะ ที่ NaSatta Light Festival
งานวันที่ 2-5, 9-12, 16-19, 23-26, 30-31 ธ.ค.64
และ 1-2, 6-9, 13-16, 20-23, 27-30 ม.ค.65

***มั่นใจในมาตรการป้องกัน โควิด-19 ของเรา
***ได้รับมาตรฐาน SHA และเตรียมมาตรการด้วยความห่วงใย

บัตรเข้าชมงานไฟ รอบกลางคืน
พร้อมให้เข้าชมตั้งแต่วันที่ 2ธันวาคม 2564 จำหน่ายบัตรล่วงหน้า 24 ต.ค - 24 พ.ย.64
สำหรับวันธรรมดาราคาปกติ ผู้ใหญ่ 300 เด็กอายุไม่เกิน 12ปี 200 บาท
ราคาจองล่วงหน้า ผู้ใหญ่ 200 เด็กอายุไม่เกิน 12ปี 100 บาท

*วันที่ 2-3,9-10,16-17,23-24,30ธ.ค.64 และ 6-7,13-14,20-21,27-28 ม.ค.65 (18.00 - 22.00น.)
วันเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ราคาปกติ ผู้ใหญ่ 300 เด็กอายุไม่เกิน 12ปี 200 บาท
ราคาจองล่วงหน้า ผู้ใหญ่ 250 เด็กอายุไม่เกิน 12ปี 150บาท

*วันที่ 4-5,11-12,18-19,25-26,31 ธ.ค 64 และ 1-2,8-9,15-16,22-23,29-30 ม.ค.65 (18.00 - 22.00น.)
บัตรเข้าชมงานทั้งวัน ผู้ใหญ่ 350 เด็กอายุไม่เกิน 12ปี 250 บาท
ราคาจองล่วงหน้า ผู้ใหญ่ 300 เด็กอายุไม่เกิน 12ปี 200 บาท
รอบกลางวัน : 09.00 - 17.00 น.
รอบกลางคืน : 18.00 - 22.00 น.