อีเว้นท์

FAST Auto Show Thailand 2017 @ไบเทคบางนา..

28 มิถุนายน 2560 - 02 กรกฎาคม 2560 (25529 เข้าชม)

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 43 @ไบเทคบางนา..

29 มิถุนายน 2560 - 02 กรกฎาคม 2560 (232178 เข้าชม)

TRAFS 2017 @ ไบเทคบางนา..

13 กรกฎาคม 2560 - 16 กรกฎาคม 2560 (11228 เข้าชม)

ASEAN Retail (2nd edition) @ไบเทคบางนา..

13 กรกฎาคม 2560 - 16 กรกฎาคม 2560 (2702 เข้าชม)

GOODLIFE Fair 2017 @ไบเทค บางนา..

22 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560 (4971 เข้าชม)

บ้านและสวนแฟร์ Midyear 2017 @ ไบเทคบางนา..

22 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560 (23232 เข้าชม)

AMARIN Baby&Kids Fair ครั้งที่ 10 @ไบเทคบางนา..

27 กรกฎาคม 2560 - 30 กรกฎาคม 2560 (56833 เข้าชม)

Home Electric Super Sale 2017 @ไบเทค บางนา..

18 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2560 (918 เข้าชม)

BIG Motor Sale 2017 @ ไบเทคบางนา..

19 สิงหาคม 2560 - 27 สิงหาคม 2560 (187054 เข้าชม)

Thailand LAB INTERNATIONAL 2017 @ ไบเทคบางนา..

06 กันยายน 2560 - 08 กันยายน 2560 (13943 เข้าชม)

Food & Hotel Thailand (FHT) 2017 @ไบเทค บางนา..

06 กันยายน 2560 - 09 กันยายน 2560 (10862 เข้าชม)

Last Mile ASEAN 2017 @ไบเทคบางนา..

28 กันยายน 2560 - 29 กันยายน 2560 (257 เข้าชม)

แสดง 1 ถึง 12 จาก 14 รายการ