ชมสวนหยาดเหงื่อพระราชา ดาวเรืองบานสะพรั่ง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาบานในใจ

18 ตุลาคม 2560 | โดย Social Team (14,956 เข้าชม)

แบ่งปัน:

ชมสวนหยาดเหงื่อพระราชา ดาวเรืองบานสะพรั่ง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาบานในใจ

คงไม่มีสิ่งใดที่จะสามารถอธิบายคำว่า “หยาดเหงื่อพระราชา” ให้เป็นรูปธรรมได้ดีกว่า “4,685 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช” ที่ได้ทรงมอบไว้ให้ประชาชนใช้เป็นแนวทางการดำเนินชีวิต ซึ่งจากโครงการเหล่านั้น สะท้อนให้เห็นถึงการทรงงานอย่างหนักเพื่อหวังให้ราษฎร     มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นในทุกๆด้าน ตลอดระยะเวลาแห่งการครองราชย์ เฉลี่ยแล้วพระองค์ท่านดำริโครงการใหม่ เพื่อประชาชน ในทุกๆ 5 วัน โดยไม่หยุดพัก จึงเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่า หยาดเหงื่อทุกหยดของพระองค์ท่าน ที่ไหลลงสู่พื้นแผ่นดินไทยทุกตารางนิ้ว มานานกว่า 70 ปีนี้ จึงเป็นดั่งน้ำทิพย์ที่หล่อเลี้ยงให้ประเทศไทยเจริญก้าวหน้ามาได้จนถึงปัจจุบัน      

ชมสวนหยาดเหงื่อพระราชา ดาวเรืองบานสะพรั่ง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาบานในใจ

ด้วยน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอย่างหาที่สุดมิได้ คณะผู้จัดโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” โดย “มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร” และตัวแทนทีมผู้จัด "เอก-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์" และ "แพท-รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย" (แพท วงเคลียร์) ในส่วนของภาคประชาชน ไม่เพียงเชิญชวนให้ประชาชนมาร่วมเนรมิตดอกดาวเรืองดอกไม้สีเหลืองทองขนาดใหญ่ให้บานสะพรั่งในใจกลางเมืองหลวงเท่านั้น แต่ภายในโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” ยังได้สอดแทรกศาสตร์พระราชาซึ่งจะทำให้ผู้เข้าร่วมงานรู้สึกถึงความรัก ความอบอุ่น ที่พระองค์ทรงมีต่อพสกนิกรไว้ด้วย โดยย้อนรำลึกให้เห็นว่า พระองค์ทรงอยู่รอบตัวเรามาโดยตลอด อยู่ในดิน ในน้ำ     ในนา ในข้าว และในใจคนไทยทุกคน เพียงเดินเข้ามาในบริเวณงาน ก็จะสามารถสัมผัสถึงความรักของพระองค์ได้จากทุกมุมของสวนแห่งความภักดีนี้   

ชมสวนหยาดเหงื่อพระราชา ดาวเรืองบานสะพรั่ง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาบานในใจ

ซึ่งตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมที่ผ่านมาที่ได้เปิดโครงการหยาดเหงื่อพระราชา พร้อมเชิญชวนทุกคนมาร่วมปลูกต้นดาวเรือง ณ สวนหยาดเหงื่อพระราชา มีประชาชนจากทั่วประเทศไทยเดินทางมาร่วมปลูกต้นดาวเรืองไม่เว้นแม้แต่ในวันที่ฝนตก ในวันที่น้ำท่วม จนวันนี้ทุกต้นดาวเรืองทื่ประชาชนจากทั่วประเทศร่วมใจกันปลูกได้บานสะพรั่งเหลืองอร่าม

ล่าสุดคณะผู้จัดโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” โดย “ดร.สาธิต วิทยากร” กรรกมาร มูลนิธิพงษ์ศักดิ์ วิทยากร” และตัวแทนทีมผู้จัด "เอก-ธเนศ วรากุลนุเคราะห์" และ "แพท-รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย" (แพท วงเคลียร์) ในส่วนของภาคประชาชน ได้ดำเนินการมอบของให้กับโครงการพระราชดำริ มูลนิธิพระดาบส โดยมี “นาวาอากาศเอก ธนกฤต เสงี่ยมงาม” รองหัวหน้าสำนักงานมูลนิธิพระดาบส รับมอบ เพื่อนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่ไปร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช พร้อมด้วยแขกผู้มีเกียรติ, ศิลปินดารา อาทิ  “ครีม-วริศรา ศรีเพชร”  มิสทีนไทยแลนด์ 2015, “น้ำหวาน-ชนนันท์ เลิศปัญญาพรชัย”รอง อันดับ 1 มิสทีนไทยแลนด์ 2014,  “อ๊อฟ ศุภณัฐ” AF2, “ “ชัยธัช ศรีทองใบ” (เตวิชญ์ มาสเตอร์คีย์)  ฯลฯ พร้อมชมสวนหยาดเหงื่อพระราชาที่วันนี้เสร็จสมบูรณ์ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น

ชมสวนหยาดเหงื่อพระราชา ดาวเรืองบานสะพรั่ง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาบานในใจ

สีเหลืองทองอร่ามของดอกดาวเรืองที่บานสะพรั่งใน  “สวน Highlight ในรูปหยาดเหงื่อพระราชา” : การจัดสวนประดับด้วยต้นดาวเรืองเต็มพื้นที่ ที่มีสัญลักษณ์เลขเก้าไทย (๙) อยู่ตรงกลางเหนือบ่อน้ำวงกลม ที่จะสามารถใช้น้ำในการหล่อเลี้ยงต้นดาวเรืองให้บานสะพรั่งตลอดเดือนตุลาคม ทุกคนสามารถเก็บภาพสวน ”หยาดเหงื่อพระราชา” นี้ ได้จากมุมสูง ซึ่งมีประชาชนให้ความสนใจถ่ายภาพมุมสูงเป็นที่ระลึกจำนวนมาก, “การจัดสวนด้วยนาข้าว...ขณะออกรวงสีเหลืองทอง” (พระบิดาแห่งข้าวไทย), “ปลูกไร่ปอเทือง” (เกษตรทฤษฎีใหม่ เรื่องการปรับปรุงดิน) เป็นการเนรมิตรไร่ปอเทืองขนาดใหญ่ที่สุดใจกลางเมือง, “บ่อพักน้ำ” (พระบิดาแห่งการจัดการทรัพยากรน้ำ) ได้มีการขุดสระไว้เพื่อเก็บกักน้ำฝน ไว้ใช้รดน้ำ หล่อเลี้ยงต้นไม้นานาพันธุ์ ที่ถูกนำมาปลูกในพื้นที่แห่งนี้,  “สวนศาสตร์พระราชา”  โดยได้ออกแบบให้มีพื้นที่จัดแสดงโครงการตามพระราชดำริไว้ เป็นการจำลองผลงานจริงให้ปรากฏเป็นรูปธรรม มีทั้ง “บ่อปลานิล”, “ฝายแม้ว”, “หญ้าแฝก” และ “กังหันน้ำชัยพัฒนา” , “พื้นที่จัดแสดง “สมบัติพระราชา”  พื้นที่การจัดแสดงนี้จะประกอบด้วยสิ่งที่เรียกว่าสมบัติพระราชา 12 ชิ้น

นอกจากนั้นยังมี  “พื้นที่แสดงไม้ดอกไม้ประดับ”, “เปิดพื้นที่ให้เกษตรกรจัดจำหน่ายต้นไม้พันธุ์พืชต่างๆ, “เปิดพื้นที่ให้ Food truck มาจำหน่ายอาหาร” ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย, “ซุ้มจำหน่ายของที่ระลึกภายในงาน อาทิเช่น เสื้อยืด, หมวก” ฯลฯ โดยรายได้จากการจำหน่ายของที่ระลึกรวมถึงเงินบริจาคภายในงาน ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่าย จะถูกนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิพระดาบส เพื่อใช้พัฒนาสังคมตามแนวทางที่พระองค์ทรงมอบไว้ต่อไป

ชมสวนหยาดเหงื่อพระราชา ดาวเรืองบานสะพรั่ง ใจกลางเมืองกรุงเทพฯ เรียนรู้ศาสตร์พระราชาบานในใจ

            ดังนั้นผู้เข้าร่วมชมโครงการ “หยาดเหงื่อพระราชา” นอกจากจะมีส่วนร่วมในการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีโดยการร่วมประดับสวนด้วยดอกดาวเรืองแล้ว ยังจะได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ในวาระสำคัญยิ่งนี้ร่วมกัน ได้สัมผัสความรักของพระองค์ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทยตลอดมา ได้รำลึกถึงคุณค่าของข้าวที่เรารับประทาน, ทราบที่มาของแหล่งโปรตีนราคาถูกอย่างปลานิลที่พระองค์ทรงเพาะเลี้ยงด้วยความใส่ใจกว่าจะมาเป็นปลาเศรษฐกิจของประเทศได้ในวันนี้, การพัฒนาแหล่งน้ำ, โครงการฝายชะลอน้ำ (ฝายแม้ว) รวมถึงการปรับปรุงคุณภาพดิน ซึ่งทุกโครงการสามารถแสดงถึงความรัก ความห่วงใยของพระองค์ได้มากกว่าคำพูดใด และเป็นโอกาสอันดี      ที่ชาวกรุงเทพฯจะได้พาลูกหลานมาสัมผัสและมีโอกาสเรียนรู้จากประสบการณ์จริงว่า เหตุใดพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชจึงเป็นมากกว่ากษัตริย์นักพัฒนาและเหตุใดพระองค์จึงทรงเป็นเสมือนพ่อของคนไทยทั้งแผ่นดินมาตลอดกว่า 70 ปี

ผู้สนใจสามารถร่วมวางต้นดาวเรือง, เรียนรู้ศาสตร์พระราชา, ชมนิทรรศการ สมบัติของพระราชา, จัดแสดงดอกไม้ประดับ, ผักผลไม้ออแกนิก ฯลฯ ณ "สวนหยาดเหงื่อพระราชา”  รัชดาภิเษกซอย 8 (ฝั่งตรงข้ามเอสพลานาดรัชดา ทางออก MRT ประตู 2) สามารถนำต้นดาวเรืองจากที่บ้านหรือมารับที่บริเวณงานได้ตั้งแต่วันนี้–31 ตุลาคม 2560 เปิดทุกวันตั้งแต่เวลา 15.00–21.00 น. ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง #เพจหยาดเหงื่อพระราชา

แสดงความคิดเห็น