รีวิว อุทยานแห่งชาติภูแลนคา

butsaya borwonsettanan
2014-06-27 18:06:06

สำหรับผู้ที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวแบบธรรมชาติ กลางเต๊น เดินป่า ขอแนะนำสถานที่ทางภาคอีสานซึ่งอยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ได้แก่ อุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นส่วนหนึ่งของต้นน้ำและลำห้วยต่างๆ ที่ไหลรวมกันเป็นลุ่มน้ำและไหลกันเป็นแม่น้ำชี อุทยานแห่งชาติภูแลนคา มีสถานที่ท่องเที่ยวมากมายหลายที่ด้วยกัน จุดเด่นที่น่าสนใจ ได้แก่ ตาดหินลาด ภูคำน้อย ภูกลาง ภูดี ผาเกิ้ง ผาเพ ผากล้วยไม้ ถ้ำเกลือ ถ้ำพระ แม่น้ำชี ลาดหินแตก เทพบูชา ประตูโขลง
ซึ่งการเดินทาง สามารถเดินทางไปโดยรถยนต์ ได้โดยผ่านเส้นทาง จากจังหวัดชัยภูมิ ถึงอำเภอหนองบัวแดง และระยะทางจากอำเภอหนองบัวแดง ถึง สำนักงานอุทยานแห่งชาติภูแลนคา สภาพถนนส่วนใหญ่เป็นถนนลาดยาง
มีสถานที่ให้นักท่องเที่ยวที่ต้องการพักแรมได้กางเต็นท์ จำนวน 5 แห่ง พักได้ทั้งหมด 50 คน พร้อมสวัสดิการต่างๆของอุทยานฯ สนใจติดต่อโดยตรงที่งานบริการบ้านพัก ฝ่ายนันทนาการและสื่อความหมาย ส่วนอุทยานแห่งชาติ สำนักอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ กรุงเทพฯ

ส่งคำชมเชย :