รีวิว น้ำตกทีลอเร

sarupa likitwandee
2014-08-25 20:40:47

“ น้ำตกทีลอเร”
ใกล้จะหยุดยาวอีกแล้ววันนี้เรามีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจมาแนะนำกันค่ะ คือ “น้ำตกทีลอเร” มีความสูงประมาณ 80 เมตร ไหลลงสู่แม่น้ำอยู่ในเขตผืนป่าตอนบนของลำน้ำแม่กลอง รอยต่อระหว่าง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผาง และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันออก นอกจากความสวยงามแล้วยังมีกิจกรรมล่องแก่งสู่ น้ำตกทีลอเร เป็นภาษากะเหรี่ยงแปลว่าน้ำตกหิน มีลักษณะเป็นผาหินมีน้ำตกไหลลงมาเป็นม่าน ทิ้งตัวสู่ก้อนหินขนาดใหญ่กลางลำน้ำแม่กลองน้ำตกได้ไหลลงรวมกับแม่น้ำแม่กลองจากต้นน้ำที่ไหลผ่านอำเภออุ้มผาง จ.ตาก แล้วลัดเลาะลงมายัง จ.กาญจนบุรี ออกสู่ทะเลที่ จ.สมุทรสาคร ระหว่างทางสายน้ำได้รวมเอาน้ำจากน้ำตกสายต่างๆ มากมายหนึ่งในนั้นคือ น้ำตกทีลอเรแห่งนี้เข้าไว้ด้วย
การเดินทาง
การเดินทางเที่ยวน้ำตกทีลอเรสะดวกที่สุดต้องเริ่มต้นที่มู่บ้านกะเหรี่ยงปะละทะ ห่างจากตัวเมืองอุ้งผางไป 27 กิโลเมตร เริ่มล่องเรือจากที่นี้ ผ่านแก่งน้อยใหญ่ ระดับปานกลาง 2-4มากถึง 11 แก่ง อย่างเช่น แก่งเลกะดิ แก่งบันได 3 ขั้น แก่งตุ๊กแก แก่งหักศอก ฯลฯ พักทานอาหารกลางวันที่แก่งคนมองระยะทางราว 40 กิโลเมตร ใช้เวลาล่องแก่ง 5 - 6 ชั่วโมงไปสิ้นสุดที่แก่ง อกแตก ซึ่งเป็นจุดพักแรม ก่อนจะล่องชมน้ำตกทีลอเรรุ่งเช้าเดินทางกลับด้วยการเดินเท้าท่ามกลางผืนป่าหรืออาจใช้วิธีนั่งช้าง กลับไปยังหมู่บ้านปะละทะระยะทางเดินเท้า 35 ก.ม. ใช้เวลาเดินราว 7-8 ช.ม.เส้นทางกลับ ปีนทางชันช่วงเริ่มเดินจากจุดพักแรมครั้งเดียว แล้วเดินทางราบบนภูเขาจนออกสู่หมู่บ้านความน่าสนใจของการเที่ยวน้ำตกทีลอเร คือการได้ล่องต้นน้ำแม่กลองและเดินชมผืนป่าฝั่งตะวันออก

ส่งคำชมเชย :