รีวิว วัดป่าโมกวรวิหาร

รจรินทร์ ท่อนคำ
2014-08-25 22:59:41

เรียกได้ว่า ถ้านึกชื่อวัดต้องติดอันดับต้นๆแน่นอนค่ะ สำหรับวัดที่มีความเป็นมายาวนาน รวมถึงสถาปัตยกรรม พระพุทธรูป คู่บ้านคู่เมือง อย่างวัดป่าโมกวรวิหาร การบริหารจัดการดีมากค่ะ ความสะอาด ที่จอดรถสำหรับผู้แสวงบุญนักท่องเที่ยว สำหรับคณะทัวร์ทำบุญเก้าวัด จะต้องมีวัดป่าโมกวรวิหาร แห่งนี้อยู่ใน รายชื่อกันอย่างแน่นอน

ส่งคำชมเชย :