รูปภาพ - วัดขุนอินทประมูล (พระพุทธไสยาสน์ที่ใหญ่และยาวที่สุดในประเทศ) โดย รจรินทร์ ท่อนคำ

แสดงความคิดเห็น