รีวิว วัดป่าสุทธาวาส

OHMYGOD LOVE GOD
2011-11-21 14:48:19

เพื่อน ๆ คับ จังหวัดสกลนคร เป็นอีกจังหวัดหนึ่ง ที่แหล่งท่องเที่ยวในจังหวัด มีวัด วาอาราม ต่าง ๆ มากมาย เป็นเหมือนกับดินแดนแห่งพุทธธรรม เป็นจังหวัดที่มีวัดและพระอาจารย์ที่ศึกษาธรรม อย่างมากมาย และวันนี้ผมก็อยากจะมีโอกาสพาเพื่อน ๆ มาเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทางศาสนา ในจังหวัดสกลนคร ซึ่งที่นั้นก็คือ "วัดป่าสุทธาวาส"<br/><br/>          "วัดป่าสุทธาวาส" ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร บริเวณ ถ. สุขเกษม ตรงข้ามประตูทางเข้าศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร หากเราเดินทางมาจากศูนย์ราชการจังหวัดสกลนคร ตรงมาจนถึงประตูเท้าเข้าศูนย์ราชการ จะเจอสี่แยกไฟแดงศูนย์ราชการตรงประตู ให้เราเลี้ยวขวา แล้วตรงไปประมาณ 20 เมตร จะเจอซอยเลี้ยวซ้ายมือ หน้าปากซอยจะมีร้ายขายของชำ และร้านเซเว่นอิเลเว่น อยู่หน้าปากซอย เลี้ยวตรงไปอีกประมาณ 20 เมตร ก็จะถึงวัดป่าสุทธาวาส<br/><br/>          พอเราเดินทางมาถึงวัด จะเจอป้ายวัดตรงทางเ้ข้า ป้ายใหญ่มีข้อความชื่อวัดบนกำแพงทางเข้าวัด สวยงามมาก เลี้ยวขวาเข้าวัด ไปภายในบริเวณวัด พอเราเข้ามาถึงภายในบริเวณวัด จะกว้างมาก จะเห็นตึกอาคารด้านขวามือ ซึ่งเป็นตึกของผู้มีจิตศรัทธาร่วมกันถวายวัด เพื่อสร้างตึกไว้ใช้ทำกิจกรรมทางศาสนา ตรงไปอีก ก็จะเจอศาลาปฎิบัติธรรม และเราสามารถหาที่จอดรถตรงบริเวณไหนก็ได้ภายในวัด เนื่องจากพื้นที่วัดมีบริเวณกว้างขวาง และร่มรื่นด้วยต้นไม้ที่ปลูกภายในวัด<br/><br/>          หลังจากลงรถก็ เดินชมบริเวณวัด จะสังเหตุเห็นพิพิธภัีณฑ์อยู่้ด้านหน้า ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ของ พระอาจารย์มั่น ภูริทัตตะเถระ หรือหลวงปู่มั่น ซึ่งเป็นพระศึกษาและปฎิบัติธรรมอย่างเคร่งครัด และอบรมสั่งสอนลูกศิษย์ ให้ดำเนินทางธรรม เป็นที่รักและเคารพของลูกศิษย์ หลังจากนั้นผมก็ได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ <br/><br/>          ภายในพิพิธภัณฑ์มีรูปหล่อเหมือนเท่าตัวจริง ตู้บรรจะอังคารธาตุ เครื่องอัฐบริขาร พร้อมทั้งประวัติความเป็นมาของท่านตั้งแต่เกิดจนมรณภาพ พอเข้ามาผมก็มีโอกาสได้อ่านประวัติของท่าน ซึ่งหลวงปู่มั่นเป็นพระที่ ได้ออกเดินทางไปยังที่ต่าง ๆ เพื่อศึกษาธรรม และิสิ่งที่ท่านได้ทำก็คือ<br/><br/>          1. หลวงปู่มั่น ได้เทศนาอบรมสั่งสอนศิลธรรมอันดีงาม แก่ประชาชนพลเมือง ของทุกชาติ ในทุก ๆ ถิ่น ที่ท่านได้สัญจรไป คือ ภาคกลางบางส่วน ภาคเหนือเกือบทั่วทุกจังหวัด ภาคอิสานเกือบทั่วทุกจังหวัด ไม่กล่าวสอนให้เป็นปฏิปักษ์ ต่อการปกครองของประเทศ ทำให้พลเมืองของชาติ ผู้ได้รับคำสั่งสอน เป็นคนมีศิลธรรมดี มีสัมมาอาชีพง่ายแก่การปกครอง ของ ผู้ปกครองชือว่า ได้บำเพ็ญประโยชน์แก่ชาติ ตามควรแก่สมณวิสัย<br/>         2. ส่วนประโยชน์ศาสนา หลวงปู่มั่นได้บรรพชา และอุปสมบทเข้ามาในพระพุทธศาสนานี้ ด้วยความเชื่อ และความเลื่อมใสจริง ๆ ครั้นบวชแล้ว ก็ได้ เอาธุระทางพระพุทธศาสนาด้วยความอุตสาหะพากเพียรจริง ๆ ไม่ทอดธุระในการบำเพ็ญ สมณธรรม<br/> <br/>         หลังจากเดินชม และอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นเรียบร้อยแล้ว ก็บันทึกภาพ ซึ่งภายในพิพิธภัฑณ์เงียบสงบมาก ๆ ก่อสร้างด้วยความสวยงาม เป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงาม รู้สึกได้ถึงความสงบภายในจิตใจ<br/><br/>         เมื่อเข้าชมพิพิธฑภัณฑ์แล้ว ก็ออกมาบริเวณวัด และภายในวัดมีเจดีย์บรรจุอัฐิหลวงปู่หลุย เพื่อเป็นสถานที่เคารพสักการะของประชาชนในจังหวัดสกลนคร ซึ่งก่อสร้างอย่างสวยงาม <br/><br/>          และนอกจากนั้น ภายในวัดก็ยังมีศาลาที่ให้ประชาชนทำพิธีทางศาสนาในโอกาสต่าง ๆ รวมทั้งเป็นศุนย์รวมจิตใจของคนในจังหวัดอีกด้วย ก็เป็นอีก 1 สถานที่คับ ที่เมื่อเรามีโอกาสมาในจังหวัดสกลนคร ก็ไม่น่าที่จะพลาดมาชมพิพิธภัณฑ์หลวงปู่มั่น และประวัติความเป็นมาของท่าน ถ้าเพื่อน ๆ มาสกลนคร ก็อย่าลืมแวะมานะคับ จะได้มีโอกาสพักสงบทางกายและทางใจด้วยคับ

อ้อยร้อยโค้ง .
ส่งคำชมเชย สุดยอด เมื่อ 2012-07-03 13:39:52
ส่งคำชมเชย :