รีวิว วนอุทยานวังสามหมอ

ภัทรานิษฐ์ ชีกว้าง
2014-09-29 18:04:46

วนอุทยานวังสามหมอ อยู่ในเขตพื้นที่ของอำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี ตำบลหนองกุ้งทับม้าคะ ตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าบะยาว-ป่าหัวนาคำ-ป่าหนองกุ้งทับม้า-ป่านายูง และป่าหนองหญ้าไซ วนอุทยานฯ อยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสามหมอประมาณ 20 กิโลเมตร หรืออยู่ห่างจากอำเภอเมืองอุดรธานีประมาณ 120 กิโลเมตรคะ พื้นที่โดยทั่วไปเป็นป่าแดง หรือป่าเต็งรัง มีพันธุ์ไม้ขนาดเล็ก เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่เหมาะกับการพักผ่อนมากคะ มีความร่มรื่นมากคะ มีลำห้วย เกาะ แก่ง และโขดหินที่มีน้ำไหลตลอดทั้งปี มีสัตว์ป่าหาดูยากได้พบเห็นเช่น บ่าง อีเห็น ชะมด นกเปล้า ซึ่งถือว่าเป็นแหล่งศึกษาธรรมชาติได้ดีเลยทีเดียว คะ มีรีสอร์ทที่พักให้บริการหลายที่คะ เจ้าหน้าที่และชาวบ้านก็ให้คำแนะนำสถานที่่่ท่องเที่ยวดีมาก ใจดีมากคะ มีของพื้นบ้านขายไว้เป็นที่ระลึกมากมายเลยคะ ถ้ามีโอกาสหาเวลาว่างมาเที่ยว วนอุทยานวังสามหมอ กันนะคะ

ส่งคำชมเชย :