รีวิว อามีน อาหารมุสลิม

ชุมพล ศรีสมบัติ
2014-10-29 21:54:47

นอกจากร้านอามีน อาหารมุสลิมย่านวัดเกต เชียงใหม่ ขายที่ร้านแล้ว ยังรับจัดอาหารนอกสถานที่ ในราคาที่ท่านพอใจ ภาพที่เห็นเป็นหนี่งในร้าาน ที่ได้รับเชิญทำอาหารที่ อบจ.ลำพูน ที่ ที่ศูนย์ผ้าทอลำพูน อันสืบเนื่องมาจาก รับเลี้ยงต้อนรับทูตวัฒนธรรมโอมานนักธุระกิจและอธีบดีกรมผ้าใหมและคณะ

ส่งคำชมเชย :