รีวิว แหลมตะลุมพุก

wat Nakorn
2015-01-16 17:39:42

จากเหตุการณ์มหาวาตภัย ครั้งร้ายแรงที่สุดครั้งหนึ่งในประเทศไทย เมื่อปีพ.ศ.2505 ที่ทำให้ผู้คนล้มตาย ประมาณ 1,300กว่าคน จากหมู่บ้านขนาดประชากร 4,000 คนราบเรียบเหลืออยู่เพียง 5 หลังเท่านั้น ซึ่งถ้าดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อครั้งนั้นแล้ว ที่นี้น่าจะไม่สามารถฟื้นตัวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ แต่ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงมีพระบรมราชานุเคราะห์ผู้ประสบวาตภัยในครั้งนี้หลายๆ ประการ ปัจจุบันแหลมตะลุมพุก นอกจากจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์แล้ว ที่นี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวจากในจังหวัดหรือต่างจังหวัดพักผ่อนกับธรรมชาติที่สวยงาม และมาทานอาหารทะเลที่สดอร่อยอีกด้วยครับ

การเดินทางมาที่นี้ใช้ทางหลวงหมายเลข 4013 (นครศรีธรรมราช-ปากพนัง) มีทางแยกเข้าสู่แหลมตะลุมพุก ประมาณ 16 กม. ตลอดเส้นทางมีการทำนากุ้งสองข้างทางสลับกับแนวป่าชายเลน


สภาพโดยรอบของที่นี้จะร้านอาหารทะเลตั้งอยู่ริมชายหาดเกือบตลอดแนว โดยอาหารทะเลที่จำหน่ายที่นี้ขึ้นชื่อในเรื่องความสด,อร่อย และที่สำคัญราคาไม่แพงด้วยครับ ซึ่งนอกจากจะมีร้านอาหารทะเลที่ให้บริการแล้ว ที่นี้ยังมีร้านขายของประเภทของฝาก สินค้า หัตถกรรม ของคนในพื้นที่ รวมทั้งอาหารทะเลแห้ง ก็มีจำหน่ายครับ ส่วนนักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่อยากล่องเรือ ไปสัมผัส น้ำทะเล และแหลมทรายรูปจันทร์ เสี้ยวยื่นไปในอ่าวไทย ที่นี้ก็เรือเล็กให้บริการด้วยคร

ส่งคำชมเชย :