รีวิว วัดคำชะโนด - ป่าคำชะโนด

N'Ployy Suwannarong
2015-01-20 15:07:10

คำชะโนด หรือเมืองคำชะโนด ในวัดศรีสุทธิโธ ตั้งอยู่ระหว่างรอยต่อของตำบลวังทอง ตำลบบ้านม่วงและตำบลบ้านจันทร์อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี มีลักษณะพื้นที่โดยรอบเป็นเกาะ มีต้นชะโนดเกิดขึ้นรวมกันอยู่เป็นกลุ่มประมาณ 20 ไร่คะ เป็นต้นไม้ชนิดที่หายากมากในประเทศไทย ภายในป่าชะโนดยังมีบ่อน้ำศักดิ์สิทธ์อยู่ตรงกลางเกาะ เรียกว่า บ่อคำชะโนด เป็นน้ำใต้ดินที่พุ่งไหลซึมตลอดเวลา ทางจังหวัดได้เลือกน้ำจากบ่อนี้ไปร่วมในพิธีสำคัญเสมอเพราะมีผู้คนหลังไหลเดินทางมาสัการะบูชา กันมากมาย เพราะชาวบ้านและคนที่นับถือเชื่อกันว่าวังชะโนดนี้เป็นต้นกำเนิดของพญานาคคะ และยังมีเรื่องเล่าตำนานที่ได้นำไปทำเป็นหนังเรื่องผีจ้างหนังแล้วคะ นอกจากนี้ยังมีศาลเจ้าพ่อพระยาศรีสุทโธที่ชาวบ้านให้ความเคารพนับถือในความศักดิ์สิทธิ์เป็นอย่างยิ่ง การเดินทางไปที่คะชะโนด คือเดินทางออกจากตัวอำเภอบ้านดุง ออกไปเส้นถนนบ้านม่วง ไปประมาณ 18 กม.คะ ถ้ามีโอกาสลองมาสักการะบูชา ขอพรกันนะคะ จะได้มาสัมผัสความศักดิ์สิทธิ์ของตำนานวังชะโนดคะ

ส่งคำชมเชย :