รีวิว วัดโพธิ์ศรี

matoom *matoom
2015-02-13 13:37:46

วัดโพธิ์ศรี เป็นวัดใหญ่ใจกลางเมืองนครพนม มีความใหญ่โตและสวยงามมาก เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้าน คู่เมือง เป็นสถานที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวจังหวัดนครพนม บริเวณด้านหน้าของวัดคือแม่น้ำโขง ทอดยาวสุดสายตา มองเห็นประเทศลาวได้อย่างชัดเจน ทางจังหวัดได้ทำการปรับภูมิทัศน์ให้เหมาะกับการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ทั้งเรื่องความสงบ ความสะอาด เป็นระเบียบเรียบร้อย เรียกว่า เข้าวัดนี้ ไม่มีอะไรขัดจิต ขัดศรัทธาเราได้เลย เจริญหูเจริญตาทั้งสิ้น

สำหรับใครที่ชื่นชอบการชมพระพุทธรูปในศิลปะสมัยต่างๆ อาจจะต้องชื่นชอบที่นี่ด้วย เพราะพระพุทธรูปที่ประดิษฐาน ณ วัดโพธิ์ศรี เป็นพระพุทธรูป พระพุทธรูปทองสำริด ปางมารวิชัย เป็นพระพุทธรูปโบราณฝีมือสกุลช่างล้านช้าง ของช่วงสมัยอยุธยาตอนต้น ชาวบ้านเรียกกันว่าพระทอง อายุเก่าแก่ เกือบ 500 ปี (ได้แอบเห็นว่าทางวัดได้วางมาตรการในการรักษาความปลอดภัย โดยการจัดเวรยามของพระเณรภายในวัด เพื่อป้องกันการโจรกรรมด้วย)

สำหรับนักท่องเที่ยวที่ไม่เจาะลึกเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็นพิเศษ ก็คงหนีไม่พ้น การ ชม ชิม ช็อป แชะ ซึ่งหาได้ครบถ้วนเช่นกัน เพราะมีร้านค้าที่จำหน่าย ขนม อาหารและเครื่องดื่ม รสชาติถูกปาก อยู่หลายร้าน สังเกตุเองง่ายๆ ร้านไหนมีลูกค้าเยอะ ก็ตามเข้าไปเลย ตรรกะพื้นฐาน ที่ใช้ได้อยู่เสมอ

การเดินทางวัดโพธิ์ศรีตั้งอยู่เลขที่ 690 ถนนสุนทรวิจิตร ริมฝั่งแม่น้ำโขง ดังนั้น เมื่อมาถึง จังหวัดนครพนมแล้ว เกาะขอบริมแม่น้ำโขงไว้ เพลิดเพลินทิวทัศน์ข้างทางแล้วอย่าลืมสังเกตุป้าย มีบอกตลอดเกือบทั้งจังหวัด ^__^ รับรองไม่หลงแน่ค่า

ส่งคำชมเชย :