รีวิว เขาหน่อ - เขาแก้ว นครสวรรค์

Chani Dapha
2011-11-21 15:01:03

เขาหน่อเป็นสถานที่ท่องเที่ยวอีกแห่งหนึ่งของชาวจังหวัดนครสวรรค์ เป็นเขาหินปูนที่มีวัดเขาหน่ออยู่เชิงเขา มีบันไดขึ้นสู่ถ้ำบนยอดเขาและมี|พระพุทธรูปนอนองค์ใหญ่อยู่ปากถ้ำ เล่ากันว่าเมื่อครั้นพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 เสด็จภาคเหนือทางชลมารคสายแม่น้ำปิง เคยประทับพักแรมต่อมาจังหวัดได้สร้างพระบรมรูปไว้เป็นอนุสรณ์ บริเวณเชิงเขา มีฝูงลิงจำนวนมาก คอยรับอาหาร จากนักท่องเที่ยว ที่มาเยือน นอกจากนี้ ในเวลาเย็นจะมองเห็นฝูงค้างคาว ที่อาศัยอยู่ตามถ้ำน้อยใหญ่ ในภูเขาบินออกไปหากิน ดูเป็นสายยาวสีดำอยู่บนท้องฟ้า บรรยากาศภายในเขาเย็นสบาย และร่มรื่น เพราะเต็มไปด้วยต้นไม้ใหญ่ แค่ขับรถเข้าไปภายในเขา ก้อจะมีฝูงลิงจำนวนมากมายคอยต้อนรับ และรออาหารจากผู้ไปเยือน และระหว่างข้างทางทั้งสองฝั่งก้อจะมีร้านขายกล้วยเพื่อให้ผู้มาเยือนนำไปให้อาหารลิงด้วยค่ะ ถ้าใครได้มาเที่ยวนครสวรรค์ก้ออย่าลืมแวะเวียนไปให้อาหารลิงกันนะคะ<br/><br/>การเดินทาง เขาหน่อ-เขาแก้ว อยู่ริมทางหลวงสายพหลโยธิน ช่วงนครสวรรค์ - กำแพงเพชร ในท้องที่ตำบลบ้านแดน อำเภอบรรพตพิสัยระยะทางจากตัวจังหวัดประมาณ 40 กิโลเมตร และจากที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย ประมาณ 18 กิโลเมตร เขาหน่อจะอยู่ทางด้านขวามือมองเห็นได้ชัดค่ะ<br/> <br/>

ส่งคำชมเชย :